ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

НАЧАЛО

25 април 2018, сряда
* Св. ап. и ев. Марк. Св. Македоний

СВ. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАРК

25 април

Sv.ap.i ev.Mark.jpg

Интернет списание за църковно богословие:
"ПРАВОСЛАВНА МИСЪЛ" (тук>...)

 

 

 

Последна промяна: 24.04.2018 г.