ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ » СТАНОВИЩА » Становище на Свeтия Синод на Българската православна църква относно спазването свободата на словото и религиозните убеждения в Р България

До г-н Кемал Еюп,
председател на Комисията за защита от дискриминация при 40-то НС на Р България

Становище
на Свeтия Синод на Българската православна църква
относно спазването свободата на словото
и религиозните убеждения в Р България,

Уважаеми г-н Председател,
    През всички векове на своето съществуване светата Българска православна църква е проявявала, а също и днес продължава да проявява толерантност към правото на хората с други религиозни убеждения да вярват във и да практикуват своята религия според личния си избор и да изразяват открито своите мнения, дори те да са в разрез с православното учение и начин на живот. Същевременно вярваме, че православните християни в България имат същото неотменимо религиозно и конституционно право необезпокоявано и публично да изповядват убежденията си, както и да разпространяват информация и идеи чрез всички средства (чл. 2, 3 и 5 от Закона за вероизповеданията; чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Р България; чл. 18 и 19 от Всеобщата декларация за правата на човека на ООН).
    През последните десетилетия, въпреки наличието на множество недобронамерени нападки спрямо вероучението, нравоучението, богослужението или ролята на православното духовенство в социалния живот на нацията ни, Българската православна църква досега не е завеждала искове за подвеждане под отговорност на едно или друго лице, или на група хора, които по един или друг начин с думи или действия са се опитали да уронят престижа на православното християнство или са засегнали религиозните чувства на православните християни в България. Но Българската православна църква ревностно съхранява хилядолетната си вероучителна традиция и бди за опазването на своите пасоми от влиянието на несвойствени за Православието религиозни идеи и практики.
    Във връзка с това желаем да подчертаем, че д-р Десислава Панайотова е ангажирана да сътрудничи в работата на Св. Синод на БПЦ и като член на Работната група по въпросите на религиозното образование и възпитание на подрастващите да изразява пред медиите принципни богословски позиции. Поради това считаме, че всеки неоснователен опит за ограничаване на конституционното й право публично да изразява православно мнение, би следвало да се възприема като дискриминация спрямо членовете на БПЦ.
    Вярваме, че с позицията си Вие ще гарантирате демократичното функциониране на българското общество и ще бъдете изразител на традиционното уважение, което съществува между българските държавни институции и Българската православна църква.

Гл. секретар на Св. Синод
† Стобийски епископ НАУМ

 

Последна промяна: 12.01.2017 г.