ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » БИБЛИЯ » Ветхий завет » 36. Книга на пророк Иоиля

КНИГА

НА      

ПРОРОК ИОИЛЯ

Глава:  1  2  3

 

ГЛАВА 1.


1. Слово Господне, което биде към Иоиля, син Витуилов.
2. Чуйте това, старци, и внимавайте, всички жители на тая земя: бивало ли е такова нещо във ваши дни или в дните на бащите ви?
3. Разказвайте за него на децата си; а Децата ви да разказват на децата си, а техните деца - на следния род:
4. каквото остана от гъсеници, изядоха скакалци; каквото остана от скакалци, изядоха червеи; а що остана от червеи, доядоха бръмбари.
5. Събудете се, пияници, плачете и ридайте всички, които пиете вино, за гроздовия сок, защото е отнет от устата ви!
6. Защото дойде против земята ми народ силен и безброен; зъбите му - зъби лъвски, и челюстите му - като на лъвица.
7. Опустоши той лозата ми, и смоковницата ми изпочупи, обели я до голо и хвърли; станаха бели клоните й.
8. Плачи, както плаче млада жена, препасана с вретище, за мъжа на младините си!
9. Прекрати се хлебен принос и възлияние в дома Господен; плачат свещениците, служители Господни.
10. Опустошено е полето, тъгува земята, защото е изтребено житото; изсъхна гроздов сок, повяхна маслина.
11. Червете се от срам, земеделци, ридайте, лозари, за пшеницата и ечемика, защото жътвата по нивите загина,
12. лоза изсъхна, смоковница повяхна; нарът, палмата и ябълката - всички дървета по полето изсъхнаха; поради това и веселбата у синовете човешки изчезна.
13. Препашете се с вретище и плачете, свещеници! ридайте, служители на олтара! влезте и нощувайте във вретища, служители на моя Бог! защото няма вече в дома на вашия Бог хлебен принос и възлияние.
14. Назначете пост, обявете тържествено събрание, свикайте старците и всички жители на тая страна в дома на Господа, вашия Бог - и викайте към Господа.
15. О, какъв ден! защото денят Господен е близо: като опустошение от Всемощния ще дойде той.
16. Не пред наши очи ли се отнима храната, и от дома на нашия Бог - веселба и радост?
17. Изгниха зърна под буците си, запустяха житници, срутени са клетове, защото няма вече жито.
18. Как стене добитъкът, тъжно ходят стада волове, защото няма за тях паша; мъчат се и стада овци.
19. Към Тебе, Господи, викам, защото огън погълна злачните пасбища на пустинята, и пламък опърли всички дървета на полето.
20. Дори и животните на полето викат към Тебе, защото пресъхнаха водните потоци, и огън изтреби пасбищата в пустинята.

 

ГЛАВА 2.


1. Тръбете с тръба на Сион и бийте тревога на светата Ми планина; нека треперят всички жители земни, защото настъпва денят Господен, понеже е близо той -
2. денят на тъма и мрак, ден облачен и мъглив: като утринна зора се шири по планини народ многоброен и силен, какъвто не е имало отвека и няма да бъде след това от рода в род.
3. Пред него огън поглъща, а зад него пламък пали; пред него земята е като градина Едемска, а зад него ще бъде опустошена степ, и за никого няма да има спасение от него.
4. Видът му е като вид на коне, и скачат те като конници;
5. скачат по планински върхове като че с тропот от колесници, като че с прасък от огнен пламък, който поглъща слама, - като силен народ, построен за бой.
6. Щом се появи, ще затреперят народи; на всички лицата ще побледнеят.
7. Като борци те тичат и като храбри воини се катерят по стени, и всеки върви по своя път и не се отбива от пътя си.
8. Не се тласкат един други, всеки върви по пътя си, и падат върху копия, но остават невредими.
9. Тичат по града, качват се по стени, възлизат на къщи, влизат в прозорци като крадци.
10. Пред тях ще се потресе земята, ще се разклати небето, слънце и месечина ще потъмнеят и звездите ще загубят светлината си.
11. И Господ ще издаде гласа Си пред Своето войнство, защото твърде многобройно е Неговото опълчение, и мощен е изпълнителят на словото Му; защото велик е денят Господен и твърде страшен, и кой ще го изтърпи?
12. Но и сега още казва Господ: обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание.
13. Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината.
14. Кой знае, дали Той не ще се смили и не ще остави подир Себе Си благословение - хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог?
15. Затръбете с тръба на Сион, наредете пост и обявете тържествено събрание.
16. Съберете народа, свикайте събрание, поканете старци, съберете деца и кърмачета; нека излезе младоженец от своя чертог, и невеста - от своята горница.
17. Между притвора и жертвеника нека плачат свещениците, служители Господни и да казват: "смили се, Господи, над народа Си, не предавай наследието Си на поругание, та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между народите: де е техният Бог?"
18. Тогава Господ ще възревнува за земята Си и ще се смили над народа Си.
19. И ще отговори Господ и ще рече на Своя народ: ето. Аз ще ви пратя хляб, вино и дървено масло, и ще се насищате с тях, и вече няма да ви предам за поругание на народите.
20. И дошлия от север ще махна от вас и ще го изгоня в безводна и пуста земя: предното му пълчише - в източното море, а задното - в западното море, и ще се понесе от него зловонно и ще се дигне от него смрад, понеже той направи голямо зло.
21. Не се бой, земьо: радвай се и се весели, защото Господ е велик, за да направи това.
22. Не се бойте, полски добитъци, защото пасбищата на пустинята ще се покрият с трева, дървото ще даде своя плод, смоковницата и лозата ще покажат силата си.
23. И вие, чеда Сионови, радвайте се и се веселете у Господа, вашия Бог; защото Той ще ви даде дъжд умерено и ще ви праща дъжд, дъжд ранен и късен, както попреди.
24. И ще се напълнят гумна с жито и ще се препълнят чебри с гроздов сок и дървено масло.
25. И ще ви отщетя за ония години, който изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници - голямата Ми войска, която пратих върху вас.
26. И до насита ще ядете и ще се насищате и славите името на Господа, вашия Бог, Който чудно нещо извърши с вас, и няма да се посрами Моят народ вовеки.
27. И ще познаете, че Аз съм посред Израиля и Аз съм Господ, Бог ваш, и няма Други, и Моят народ няма да се посрами вовеки.
28. И ето, след това ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви; старците ви ще сънуват сънища, и момците ви ще виждат видения.
29. Също и върху роби и робини в ония Дни ще излея от Моя Дух.
30. И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим.
31. Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината - в кръв, преди да настъпи денят Господен, велик и страшен.
32. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси; защото на планина Сион и в Йерусалим ще бъде спасението, както казва Господ, и у останалите, които ще повика Господ.

 

ГЛАВА 3.


1. Защото ето, в ония дни и в онова същото време, когато върна пленството на Иуда и Йерусалим,
2. ще събера всички народи и ще ги доведа в долината на Иосафата, и там ще произведа над тях съд за Моя народ и за Моето наследство - Израиля, когото те разпиляха между народите, и разделиха земята Ми.
3. И за Моя народ те хвърляха жребие и даваха момче за блудница, и продаваха момиче за вино и пиеха.
4. И какво сте Ми вие. Тире и Сидоне и всички окръзи филистимски? Искате ли да Ми отплатите? искате ли да Ми въздадете? Лесно и скоро Аз ще обърна отплатата ви върху вашите глави,
5. защото вие взехте среброто Ми и златото Ми, и най-добрите Ми скъпоценности внесохте в капищата си;
6. синовете на Иуда и синовете на Йерусалим продавахте на синовете елински, за да ги отстраните от пределите им.
7. Ето, Аз ще ги дигна от онова място, дето ги продадохте, и ще обърна вашата отплата върху главите ви.
8. И ще предам синовете ви и дъщерите ви в ръцете на синовете Иудини, и те ще ги продадат на савейци, народ далечен; тъй е казал Господ.
9. Прогласете за това между народите, пригответе се за война, дигнете юнаците; нека излязат, нека се подигнат всички ратоборци.
10. Прековете ралата си на мечове и сърповете си - на копия; слабият нека казва: силен съм.
11. Бързайте и се стичайте, всички околни народи, .и се съберете; натам, Господи, води юнаците Си.
12. Нека станат народите и слязат в долината на Иосафата; защото там Аз ще седна, за да съдя народите отвред.
13. Турете на работа сърпове, защото жътвата е узряла; идете, спуснете се, защото линът е пълен, и чебрите се препълват, понеже злобата им е голяма.
14. Тълпи,тълпи в съдната долина!защото близо е денят Господен в съдната долина!
15. Слънце и месечина ще потъмнеят, и звездите ще изгубят блясъка си.
16. И ще загърми Господ от Сион и ще издаде гласа Си от Йерусалим; ще потреперят небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана за синовете Израилеви.
17. Тогава ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който обитава на Сион, на светата Моя планина; и ще стане Йерусалим светиня, и няма вече другоплеменници да преминават през него.
18. И ето, в оня ден от планините вино ще капе, и от ридовете мляко ще потече, и всички долища иудейски ще се напълнят с вода, а от дома Господен ще излезе извор и ще напоява долина Ситим.
19. Египет ще стане пустиня, и Едом ще стане пуста степ, задето те притесняваха синовете Иудини и проливаха невинна кръв в земята им.
20. А Иуда ще живее вечно, и Йерусалим - от рода в род.
21. Аз ще измия кръвта им, която не съм измил още, и Господ ще обитава на Сион.

img/top.jpg

Последна промяна: 12.01.2017 г.