ЛЕСТВИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

† Смоленски епископ НЕСТОР
ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

Написано от дякон Владислав Граматик
РАЗМИШЛЕНИЯ

РАЗМИШЛЕНИЯ

Св. Николай Велимирович
ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

+ Левкийски епископ ПАРТЕНИЙ
СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Д-р Десислава Панайотова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » БИБЛИОТЕКА » Църковни и богословски издания » Света гора - Атон и българскто новомъченичество, Константинос Нихоритис

Света гора - Атон и българскто новомъченичество, Константинос Нихоритис

 

bgmchvo_s.jpg

Издава: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 2001 г.

ISBN 954-430-793-1

 

Удивен от задълбочеността на проучването в тук представяната книга ректорът на Старозагорския университет възкликва: „Нима е възможно един грък така ангажиращо да посвети себе си на българската култура и история". Авторът Константинос Нихоритис завършва Атонската академия „Атониас" през 1976 г. По-късно като аспирант към Кирило-Методиевския научен център, научен ръководител акад. Петър Динеков той проучва проблема за връзката между българското новомъченичество и Атон. Защитава го като хабилитационен труд по философия в Богословския факултет на Великотърновския университет.

В книгата, представяща този труд, с помощта на нови материали се доказва ролята, която Света Гора - Атон е играла за съдбата на българския народ през тежките години на османското иго. Въпросът за българските новомъченици, духовен плод на Атон, е разгледан през призмата на техния културно-нравствен подвиг и е определено тяхното заслужено място в историческата наука.

Разгледани са също ислямизационият процес, причините и поводите за мъченията на новомъчениците като е представена културологията на проблема.

Проучването на ролята на Света Гора - Атон за развитието на българското новомъченичество и влиянието й върху просветата на православните българи през ХVIII-ХIХ в. дава повод да се заключи, че новомъченичеството, подготвяно в Атон, не е било случайно или стихийно, а организирано.

Посочват се нови материали, които представят, доколкото е възможно, агиографската и химнографската книжнина, създадена в чест на българските новомъченици. Изложени са също и допълнителни свидетелства за увековечаването на българските светогорски новомъченици в Атон.

В книгата за първи път е представена и ролята на Иверския скит «Св. Йоан Предтеча» за развитието на българското новомъченичество. Представят се доказателства, че скитът е духовен център за подготовката на българските новомъченици.

В продължение в книгата се посочва и влиянието на атонското новомъченичество за оформянето на борбения дух на Апостола на свободата - дякон Игнатий (Васил Левски).

Накрая, основателно се стига до извода за наличието на «атонска традиция за новомъченичество".

В последната част на този труд е приложена и напълно неизвестна досега, малко известна и непроучена агиографска и химнографска книжнина за българските новомъченици като гръцките текстове са съпроводени от новобългарски превод, който се публикува за първи път.

 

Последна промяна: 12.01.2017 г.