ЛЕСТВИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

† Смоленски епископ НЕСТОР
ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

Написано от дякон Владислав Граматик
РАЗМИШЛЕНИЯ

РАЗМИШЛЕНИЯ

Св. Николай Велимирович
ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

+ Левкийски епископ ПАРТЕНИЙ
СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Д-р Десислава Панайотова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » БИБЛИОТЕКА » Църковни и богословски издания » Значението на Кръста Христов в посланието на св. апостол Павел до Галатяни, свещ. Теодор Стойчев

Значението на Кръста Христов в посланието на св. апостол Павел до Галатяни, свещ. Теодор Стойчев

+Xc_m.jpgИздава: Библейска библиотека, СУ „Св. Климент Охридски" 2009 г.

Обем: 277 стр.

Формат: 60/90/16

Книгата представлява дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор" на свещ. Теодор Стойчев. „Тя е монография, която съдържа библейско-богословски анализ на застъпената тема за честния и животворящ Христов Кръст и е сериозен принос в православната новозаветна екзегетика, обогатяващ българската книжнина с ново поредно изследване", споделя проф. д-р. Славчо Вълчанов, който заедно с доц. д-р Емил Трайчев е рецензент на дисертацията.

Според самия автор изборът на темата на дисертацията му не е мотивиран от богословската или идейната ненадминатост на избраното послание, а от самия контекст, в който е поставено събитието на кръста с цялото му идейно богатство, скрито зад изложението на апостола. Защото „Кръстът Господен винаги е съставлявал ядрото на нашето спасение, ядро, около което всичко останало се конституира" и защото „осмислянето на случилото се преди толкова много години ще ни помогне малко повече да се обичаме", заключава авторът.

Последна промяна: 12.01.2017 г.