ЛЕСТВИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

† Смоленски епископ НЕСТОР
ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

Написано от дякон Владислав Граматик
РАЗМИШЛЕНИЯ

РАЗМИШЛЕНИЯ

Св. Николай Велимирович
ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

+ Левкийски епископ ПАРТЕНИЙ
СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Д-р Десислава Панайотова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » БИБЛИОТЕКА » Църковни и богословски издания » Славянският език, Константинос Нихоритис

Славянският език, Константинос Нихоритис

"Славянският език по Христоматията на славянския език - речник (1852 г.), съставен от йеромонах Неофит Рилски"

 

slav.ezik_m.jpgизд. Stamouli, Солун 2008 г.

Под научната обработка и с подробните коментари на доц. д-р Константинос Г. Нихоритис излезе от печат като фототипно издание славяно-гръцкият речник на видния български езиковед и педагог йеромонах Неофит Рилски.

Neofit_Rilski_s.jpg

Йеромонах Неофит Рилски съставя славяно-гръцкия речник за нуждите на преподавателската си дейност във Висшето богословско училище на Вселенската патриаршия на о-в Халки, където през 1847 г. е поканен за професор-титуляр на новооснованата там катедра по славянски език. Речникът излиза от печат в Константинопол през 1852 г. със заглавие „Христоматия на славянския език".

Сега след повече от 150 години този речник е отново на разположение на гръцките студенти. Той заедно с наръчника по славянска граматика на професор Йоанис Димитриадис (Константинопол, 1950 г.) съставлява главната част на учебника по славянски език на доц. д-р Константинос Нихоритис. С този учебник се възстановява една стародавна традиция на обмен и сътрудничество между православните гръкоезични и славяноезични народи.

 

nihoritis.jpgСъставителят доц. д-р Константинос Нихоритис е роден през 1955 г. в Дафни, Тива - Гърция. Завършил Атониадата (семинарията на Света Гора - Атон), той продължава своето образование в Софийската духовна академия при ректорството на Драговитийски епископ Йоан (по-късно игумен на Рилския манастир).

През 1987 г. Константинос Нихоритис защитава докторска дисертация към БАН в областта на славянската филология и книжнина. По-късно специализира старославянски език, палеография, старославистика и балканистика във Велико-търновския университет.

Понастоящем е преподавател във Флорина в катедрата по балканистика на Западно-македонския университет - Козани, Гърция.

Последна промяна: 12.01.2017 г.