ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Екип

Ръководител: Ловчански митрополит Гавриил

Експерт "Програми и проекти": ставр. ик. д-р Захарий Дечев

Експерт "Обучение и квалификация": доц. д-р Костадин Нушев

Експерт "Програми и проекти": д-р Десислава Панайотова

Изп. секретар: д-р Пенка Христова

Последна промяна: 27.01.2017 г.