ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Екип

Ръководител: Ловчански митрополит Гавриил

Експерт "Програми и проекти":

ставр. ик. д-р Захарий Дечев

Експерт "Програми и проекти": д-р Десислава Панайотова

Експерт "Обучение и квалификация": доц. Костадин Нушев

Изп. секретар: д-р Пенка Христова

Последна промяна: 12.01.2017 г.