ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Вечерня

Денонощният богослужебен кръг започва с вечернята, понеже според древното църковно леточисление денят започва от вечерта.

Главната мисъл, която е прокарана във вечернята, е сътворението на света и на човека, както и началото на човешката история.

 

Вечернята започва с 103 псалом ­ „Благославяй, душо моя, Господа...", наречен предначинателен псалом. Този псалом ни дава пълна картина на творението във всичкото му разнообразие в небето, на земята и в необятните морски предели. Ние славословим Бога за безпределната Му мъдрост и величие ­ „Колко многобройни са делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро".

На всенощно бдение по време на предначинателния псалом се пее припевът: „Слава Ти, Господи, Който си направил всичко".

 

След предначинателния псалом дяконът или свещеникът произнася Велика ектения (1). В нея се молим за мир и плодородие, за добруването на народа, за духовната власт, за страдащите в света и пр.

 

След великата ектения се пее 140 псалом ­ „Господи, воззвах к Тебе..." (Господи, викам към Тебе, чуй ме!). Пеят се стихири, т.е. песни от октоиха и минея или триода, които са във връзка с деня или празника.

Срещу празник след стихирите се прави т.нар. вход: свещеникът, с кадилница в ръка обхожда св. Престол, излиза през северната врата на св. Олтар, идва на средата на църквата, прекадява и, обърнат към изток, възглася: „Премудрост, прости!" (Изслушайте с внимание премъдростта!)

 

Чете се или се пее древнохристиянският химн „Свете тихий...", в който се възпява Христос като Син Божи и Св. Троица. Свещеникът влиза в олтара. Следва сугуба ектения (2). Прочита се кратко вечерно славословие „Сподоби, Господи...!", изпяват се още няколко песни, наречени „стиховни стихири", чете се или се пее вдъхновената песен на стареца Симеон Богоприемец: „Нине отпущаеши...", следва трисветоето „Св. Боже... Пресвета Троице... Отче наш...", изпяват се празничните и дневните тропари и се дава отпуст, т.е. заключителна молитва.

 

На храмови и други празници на вечернята се извършва и петохлебие, т.е. благословение на пет хляба, на пшеница, вино и елей.

_______________

(1) Ектения (гр.) ­ протяжно моление, кратки прошения. Има няколко вида ектении: малка, велика, сугуба (удвоена, т.е. ­ с удвоено молитвено усърдие) и просителна. На призива при малката и великата ектения отговаряме с „Господи, помилуй", при сугубата ­ с тройно „Господи, помилуй", и при просителната ­ с „Подай, Господи".

(2) При ежедневната вечерня тази ектения се казва към края на вечернята.

 

Последна промяна: 12.01.2017 г.