ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » БИБЛИОТЕКА » Проповеди » Празнични » Неподвижни празници » Януари 6, Богоявление (Йордановден)

Януари 6, Богоявление (Йордановден)

СЛАВАТА БОЖИЯ НАД ЙОРДАНСКИТЕ ВОДИ

+ Траянополски епископ Иларион (по-късно - Доростолски митрополит)

Bogoiavlenie_m.jpg

   Големите събития с особена значимост в евангелската история са отбелязани точно по кое време са станали. Така за проповедта на св. Йоан Кръстител се казва, че е почнала по времето на кесаря Тиберия и на поставените от него управители и първосвещениците в Юдея с напомняне и пророческо предсказание за това.
   „Биде слово Божие към Йоана, син Захариев, в пустинята" (Лука 3:2): Йоан, който живеел в пустинята, получил откровение да започне своята проповедническа дейност за подготовка на народа да посрещне проповедта на Господ Иисус  Христос. Получил това откровение, Йоан „обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове" и това било в изпълнение пророчеството на Исаия, който казва: „Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките на нашия Бог" (Ис. 40:3). Това е гласът на Йоан като предшественик на Христа, затова е наречен Предтеча. Проповедта била силна. Народът се трупал на брега отвъд Йордан във Витавара, дето Йоан кръщавал, и казвал, че той ги кръщава с вода, а „иде по-силният" от него, Който ще ги „кръсти с Дух Свети и с огън" (Лука 3:16).
   Господ Иисус  Христос с пречистата Си Майка св. Дева Мария расъл в труд в дома на праведния Йосиф до 30-годишната Си възраст. В тази възраст можело да се встъпи вече на обществено служение. Затова, като станал на 30 години, и Той отишъл на Йордан да се кръсти. Йоан духом узнал, че идва Христос и посочвайки Го, възкликнал към народа: „Ето Агнеца Божи, Който взима върху Си греха на света. Този е, за Когото аз казах: след мене иде Мъж, Който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене" (Йоан 1:29, 30). Колко ясна в съзнанието на Йоан е била великата спасителна мисия на Господа! С тия думи, Който „съществуваше преди мене", той посочва на предвечното съществуване на Бог Слово.
   Йоан смутен, считайки се недостоен, казал: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идваш при мене?" (Мат. 3:14). Но Христос му казал да остави сега, „защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда" (Мат. 3:15). С други думи - да изпълним всичко писано в закона за спасение на човека. Йоан не възразил, кръстил Го и Иисус „веднага излезе из водите". Св. Йоан Златоуст съобщава, че Йоан потапял кръщаващите се до шия и ги държал, докато си изповядат всичките грехове. А Христос, безгрешен, не останал във водите задълго - „веднага" излязъл и станало великото събитие". „Отвориха Му се небесата" и Йоан „видя Духа Божи да слиза като гълъб и да се спуща върху Него" (Мат. 3:16). С вида на гълъб явилият се Дух Свети припомня библейското събитие - потопа при Ной. С донесената маслинова клонка от гълъба Ной разбрал, че вече има суша и че Бог благоволил и благословил сушата-земята за нов живот (Бит. 8:11). Настъпил мир между небето и земята. И сега Спасителят Христос идва да възстанови мира, който с греха на Адам смути живота в рая и разстрои цялата природа. Дух Свети се явил в този вид, защото гълъбът е чиста, кротка, незлобива птица. А с това ни се напомня, че Дух Свети е източник на чистота, вместилище на човеколюбие, учител на кротост, носител на незлобие. Дух Свети е вън от материалните, видимите сфери на познанието и затова, за да бъде достъпен за човешкия поглед, тук пред Йоан се явил във вид на гълъб.
   И когато Дух Свети се явил над Иисуса, чул се глас от небето: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение" (Мат. 3:17). Това бил гласът на Бог Отец. И така, при Кръщението се явили трите Лица на Светата, Единосъщна и Неразделна Троица - Отец, Син и Дух Свети - единият Бог в Три Лица. Затова и празникът се нарича Богоявление.
   Христос се е кръстил не заради Себе Си, а заради нас. Като съвършен и по Божество и по човечество Той не е имал нужда от кръщение. Това е сторил заради нас. Следователно в лицето на Христа цялото човечество се е кръстило в Йордан. Чрез Христа, над цялото човечество слязъл Дух Свети. Но за да ни се вмени това в наше оправдание, трябва да се изяви вяра, а това става чрез кръщението [християнското - бел. гл. ред.]. Сам Господ при раздялата с учениците Си преди Възнесението им поръчва: "Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца,  Сина и Светаго Духа" (Мат. 28:19). Приканвайки всички да приемат светото Кръщение, на този ден Църквата пее тържествено: „Елици во Христа крестистеся, во Христа облекостеся" - „Вие, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте". А да се облечеш в Христа, значи да се освободиш от онова, що е срамно и греховно. Да се облечем в Христа, значи да украсим душата си с добродетели, с покайни сълзи да се измием от греха, да засияе бялата одежда на чистотата, която имал Адам преди да съгреши. Първите християни сияели „като светила в света" (Фил. 2:15), казва ап. Павел. Само тъй, облечени в духовна чистота, ще може да се влезе в царството небесно и да се пее с ангелите „Алилуия".

„Църковен вестник", бр. 1/1996 г.

ПРАЗНИК НА ЖИВОТА

Иконом Грозю Грозев

Слава на Бога, отпразнувахме Рождество Христово, а сега честваме Неговото Кръщение от свети Йоан Кръстител във водите на река Йордан, с което се сложи началото на спасителното Му дело.

Свещен и пресветъл е този празник! Затова да насочим сърцата си и духовно да се взрем към река  Йордан, да се присъединим към множеството, струпано на нейните брегове, и се насладим на божествената картина на дивното Богоявление.

Какви велики чудеса са видели тия води в древни времена! Колко пъти край тях е сияла славата на такива богоизбрани мъже като свети пророк Исайя, които са напомняли на човеците, че Бог е близо, че Той иде, че трябва да Му проправят път в душите си, път на божествена доброта, на милост, благоволение и обич. И сега пак тия води виждат един от тях, последния от древните, който се удостои с високата чест да види Бога в плът и да Го посочи на света. Свети Йоан Кръстител стои на брега на Йордан със силата и духа на древен пророк и говори на хилядите, насъбрали се около него: „Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; Той ще ви кръсти с Дух Свети и огън" (Мат. 3:11).

Едва изрича тия думи и Христос се приближава, застава пред него и също иска да се кръсти. Смутен, св. Йоан Го възспира с думите: „Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене?" Спасителят му отговаря: „Остави сега, защото нам подобава да изпълним всяка правда". А тази правда е: Божият Син, като Син човешки, да мине по същия път, по който минават човеците - през водите на Йордан, за да освети чрез Себе Си цялото водно естество. Да го направи сила, която да превръща пустинята на живота в непрестанно бликащ божествен извор, който единствен утолява жаждата на човешката душа по Бога.

Като съзерцава Христовото явяване на брега и във водите на р. Йордан, Църквата Божия тържествено пее на този ден: „Явил Си се днес, Господи, на Вселената, и Твоята светлина осия нас, които съзнателно Ти пеем: дошъл Си и Си се явил Ти - светлина непристъпна!"

Явил Си се днес пред очите на цялата необятна Вселена - пеем ние, вярващите, и чувстваме как Господ, Невидимият, Въздесъщият, Всемогъщият, Който живее в непристъпна светлина, се потапя в Йорданските води и с човешки ръце разлива над всички нас осветените води, изпълва душите ни със Своята вечна светлина.

Явяването на Бог Слово във водите на река Йордан! Велико, непостижимо тайнство! И не само Той, Синът Божи, се явява! Явява се цялата Пресвета, Единосъщна Троица, Триединният Бог Вседържител, Творец, Спасител и Осветител на Вселената.

„И като се кръсти, Иисус веднага излезе от водата, и ето, отвориха Му се небесата и видя Дух Божи да слиза като гълъб и да се спира върху Него. И ето глас от небесата, Който казваше: Този е моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение" (Мат. 3:16-17).

Никой не би могъл с човешки думи, дори това да са думи на най-дълбока мъдрост, да обясни Бога, в ръцете на Когото е цялата Вселена. Затова на днешния ден Бог се явява на хората. Открива им тайната на Своята непристъпна същност. Показва им, че Той е един по същество, а троичен по Лица: Отец, Син и Дух Свети. Синът прие плът, Светият Дух се яви във вид на гълъб. Бог Отец заговори с глас, който се възприема от телесните уши. Тъй човешките очи видели и човешките уши чули Бога.

Кръщението на Спасителя е празник и на нашето кръщение. На този ден ние пеем: „Елици во Христа крестистеся, во Христа облекостеся" ("Всички ние, които в Христа се кръстихме, в Христа се и облякохме"!). Да, в Христа се кръстихме, в Христа се и облякохме! В Христа, Който се яви пред очите на цялата вселена. Кръстихме се в името на Отца, на Сина и на Светия Дух. Кръстихме се в триединната Любов, Която, като раздвижи Йорданските води и ги освети, раздвижи и освети всички води, в които се кръщават човеците и над които небесата се отварят.

Господ Иисус Христос започна Своето служение, Своя велик, изкупителен и спасителен за човечеството подвиг с кръщение. С това Той посочи, че кръщението е начало на новия, благодатния живот в Бога. Без кръщение няма Богоявление, няма просвещение, няма истински живот по Бога, живот в чиста небесна радост.

Богоявлението е празник на живота! Празник на живота, който прилича на градина, в която Сам Бог сади цветята; Сам ги полива и Сам Бог ги обгрижва - градина цветуща, винаги пълна с радост, защото по нейните лехи текат живи води - осветените Йордански води, които никога не секват.

Глас Господен над водите! Бог Слово във водите! Небесата разтворени над нас, които сме се кръстили! Дигнете очи и се насладете на Пресветата Троица, Която се яви за просвещение и спасение на човеците! Амин.

Църковен вестник, бр. 1/1994 г.

Последна промяна: 12.01.2017 г.