ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ » ПАТРИАРШЕСКИ И АРХИЕРЕЙСКИ СЛОВА » Патриаршеско слово за Прошка - 2011 г.

Патриаршеско слово за Прошка - 2011 г.

+ М А К С И М
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

"Прощавайте, и простени ще бъдете" (Лука 6:37)

    Възлюбени братя и сестри,
   Тая вечер по издревна православна църковна традиция се извършва взаимно опрощение. Благопристойно е началото на Великия пост да се начене с опрощаването, защото през време на светата Четиридесетница, в която от утре встъпваме, ние преди всичко ще молим Бога за опрощение на нашите грехове. Светият апостол ни учи: "Бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа" (Еф. 4:32). А сам Иисус казва: "Прощавайте, и простени ще бъдете" (Лука 6:37). Взаимното опрощаване се определя от неговото спасително значение в смисъла на поста. Защото през Великопостния период ние ще се съкрушаваме за греховете си и с покаяние за тях ще молим Бог за опрощаването им. А ние много грешим. "Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас" (1 Йоан. 1:8) - казва св. Йоан Богослов. Но ние имаме упование за опрощение във великата Божия милост, по думите на Псалмопевеца: "Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив" (Пс. 102:8). За получаване на Божията милост към нас ние трябва да проявим милост към човеците, по думите на Спасителя: "Ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви" (Мат. 6:14-15), както казваме в Господнята молитва: "Отче наш, Който си на небесата!...прости нам греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник" (Лука 11:2, 4). Нека да презрем гордостта, та тя да не ни въздържа да простим на брата си. "Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат" (1 Петр. 5:5).
   Нека със смирени сърца и искрена братска обич да наченем свещените дни на светата Четиридесетница, през които с телесен пост, искрени, покайни, горещи молитви и добри дела усърдно да се подготвим с радост да посрещнем свещените дни на Светлото Христово Възкресение.
   Аз първом моля да ми простите. И аз прощавам и ви пожелавам леки и спасителни пости.

Последна промяна: 12.01.2017 г.