ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ » ПАТРИАРШЕСКИ И АРХИЕРЕЙСКИ СЛОВА » Поздравление по случай откриването на официалния електронен сайт на БПЦ - Българска патриаршия, 19.06.2009г., Салон на Софийската св. Митрополия

Поздравление по случай откриването на официалния електронен сайт на БПЦ - Българска патриаршия, 19.06.2009г., Салон на Софийската св. Митрополия

Ваши Високопреосвещенства и Преосвещенства,

драги гости, братя и сестри,

Нашият Спасител Господ Иисус Христос е казал: "Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин."  (Мат. 28:19-20). Изпълнявайки повелята на нашия Спасител от самото начало на своето съществуване, едната, свята, съборна и апостолска Църква Христова е започнала да изпълнява своя дълг да благовести в света Словото Божие и да привежда човеците към спасение.

Още в първите години на мисията си Църквата Христова е била изправена пред необходимостта да се противопоставя на цинизма и скептицизма на съответното историческо време, да преодолява хулите и преследванията от страна на силните на деня и да преобразява враждебността на своите противници, ако не в пълна подкрепа, то поне в зачитане и уважение на християнската вяра и благочестие.

От най-ранна древност Църквата Христова е трябвало да се бори с иноверски атаки и еретически отстъпления, за да съхрани чистотата на Христовото учение в ненакърнен вид.

От апостолско време Църквата Христова е създала своя йерархическа структура и е възприела механизми,  осигуряващи  административното й укрепване и доброто й взаимодействие с външния свят.

Българската православна църква от самото си основаване до днес винаги е изпълнявала Господнята заръка да благовести във света, като непрестанно е проповядвала устно и писмено, използвайки за тази цел присъщите на съответната историческа епоха форми и средства.

Днес, когато ролята на електронните медии в живота на съвременното общество динамично нараства, Св. Синод счита, че е от голяма важност, както за БПЦ, така и за нацията ни като цяло, интернет пространството да бъде пропито с църковно благовестие в истински православен дух.

Официалният електронен сайт на БПЦ-Българска Патриаршия е естествено продължение на вековната апостолска, мисионерска, духовно-просветна и културна дейност на нашата Църква.   Чрез това ново средство на обществено служение БПЦ ще продължи да работи за благото и духовния напредък на нашия народ.

Сайтът ще послужи и за засилване на диалога с медиите и държавните институции. Така Църквата отговаря на оправдания обществен интерес към нейния живот и задоволява потребността на българската нация да чува позицията й по актуалните проблеми на нашето време.

Бог да благослови старанията ни с успех за слава на Неговото свято име и за добро свидетелство пред света. Амин.


Председател на Светия Синод:
+ Максим Патриарх Български и Митрополит Софийски

Последна промяна: 12.01.2017 г.