ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Синодално издателство

София 1000, ул. "Оборище" № 4
тел.: 980 30 16
Е-mail: sinizdat@gmail.com
Блог: http://synodalpressbg.blogspot.bg/p/blog-page_34.html

Гл. редактор "Църковен вестник":
Александра Карамихалева

Гл. редактор "Книгоиздаване":
Анула Христова
Последна промяна: 11.08.2017 г.