ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Храмове

Сливенска духовна околия


1.гр. Сливен - храм "Св. Димитър" – 1831 год.
                     храм "Св. Николай Чудотворец" – 1834 год.
                     храм "Св. Богородица" – 1896 год
                     храм "Св. София" – XIII век
                     храм "Св. Троица" – 2003 год.
2. с. Блатец, храм "Св. Св .Кирил и Методий" – 1880 год.
3. с. Драгоданово – храм "Св. Иоан Рилски" – 1900 год.
4. с. Гавраилово – храм "Св. Арх. Михаил" – 1865 год.
5. с. Горно Александрово – храм "Св. Петка" – 1920 г.
6. с. Трапоклово – храм "Св. Петка" – 1873 г.
7. с. Желю войвода – храм "Св. Арх. Михаил" – 1899 г.
8. с. Зимница – храм "Св. Димитър" - 1856 г.
9. с. Чарда - храм "Св. Успение Богородично" – 2008 г.
10. с. Веселиново – храм "Св. Петка" – 1934 г.
11. гр. Кермен – храм "Св. Петка" – 1904 г.
12. с. Николаево – храм "Св .Св. Кирил и Методий"- 1910 г.
13. с. Ковачите – храм "Св. Димитър" – 1875 г.
14. с. Крушаре – храм "Св. Троица" – 1910 г.
15. с. Чокоба - храм "Св. Иоан Рилски" – 2007 г.
16. с. Самуилово – храм "Св. Константин и Елена" – 2009 г.
17. с. Чинтулово – храм "Св. Илия" - 2000 г.
18. с. Речица – храм "Св. Троица" – 1924 г.
19. с. Селиминово – храм "Св. Възнесение Господне" – 1904 г.
20. с. Скобелево – храм "Св. Богородица" – 1927 г.
21. гр. Стралджа – храм "Св. Архангел Михаил" – 1857 г.
22. с. Атолово – храм "Св. Димитър" – 1933г.
23. с. Лозенец – храм "Св. Димитър" – 1945 г.
24. с. Тополчане – храм "Св. Димитър" - 1914 г.
25. с. Калояново – храм "С в. Богородица" – 1928 г.
26. с. Бяла – храм "Св. Троица" – 1922 г.
27. с. Голямо Чочовен - храм " Св. Георги" – 2000 г.
28. с. Камен – храм "Св. Георги" – 2007 г.
29. с. Малко Чочовен – храм "Св. ап. Петър и Павел"- 2009 г.
30. с. Злати войвода – храм "Св. Илия" – 2009 г.
31. с. Мечкарево – храм "Св. Рождество Христово" – 2009 г.
32. с. Градско – храм "Св. Неделя" - 2009 г.
33. с. Глушник – храм "Св. Иоан Кръстител" - 2009 г.
34. с. Бозаджий – няма храм
35. с. Гергевец – няма храм
36. с. Въглен – няма храм
37. с. Сотиря – няма храм
38. с. Бинкос -няма храм
39. с. Новачево – няма храм
40. с. Панаретовци – няма храм
41. с. Глуфишево – няма храм
42. с. Боров дол – няма храм
43. с. Жълт бряг – няма храм
44. с. Бяла паланка – няма храм

Общо: 37 храма

 

 

КОТЕЛСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ


1. гр. Котел – храм "Св. Троица" – 1871 г.
                  -  храм "Св. Петър и Павел" – 1833 г.
2. с. Градец – храм "Св. Илия" – 1830 г.
3. с. Ичера – храм "Св. Димитър" – 1845 г.
4. с. Жеравна – храм "Св. Николай" – 1833 г.
5. с. Нейково – храм "Св. Троица" – 1863 г.
6. с. Раково – храм "Св. Петър и Павел" -1897 г.
7. с. Тича – храм "Св. Илия" – 1820 г.
8. с. Медвен – храм "Св. Марина" -1882 г.
9. с. Катунище – храм "Св. Троица" – 1874 г.
10. с. Мокрен – храм "Св. Атанасий" - 1899 г.
11. с. Бероново – няма храм
12. с. Садово – няма храм
13. с. Седларево – няма храм
14. с. Братан – няма храм
15. с. Соколарци – няма храм
16. с. Ябланово – няма храм
17. с. Пъдарево – няма храм
18. с. Остра могила – няма храм
19. с. Топузово – няма храм
20. с. Малко селло – няма храм
21. с. Орлово – няма храм.

Общо: 11 храма

 

КАРНОБАТСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ


1. гр. Карнобат – храм "Св. Иоан Богослов" – 1880 г.
2. с. Аспарухово – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1884 г.
3. с. Сърнево – храм "Св. Богородица" 1903 г.
4. с. Крушево – храм " Св. Арх. Михаил" – 1903 г.
5. с. Добриново – храм "Св. Димитър" – 1879 г.
6. с. Сан Стефано – храм "Св. Арх. Михаил" – 1870 г.
7. с. Тас Тепе – храм "Св. Кирил и Методий" – 1893 г.
8. с. Екзарх Антимово – храм "Св. Димитър" - 1894 г.
9. с. Искра – храм "Св. Св. Кирил и Методий" - 1880 г.
10. с. Костен – храм "Св. Арх. Михаил" – 1857 г.
11. с. Крумово градище – храм "Св. Арх. Михаил" 1938 г.
12. с. Железник – храм "Св. Иоан Рилски" – 1939 г.
13. с. Лозарево – храм "Св. Димитър"  - 1880 г.
14. с. Невестино – храм "Св. Георги" – 1880 г.
15. с. Маленово – храм "Св. Богородица" – 1900 г.
16. с. Подвис – храм "Св. Теодор Стратилат" – 1882 г.
17. гр. Сунгурларе – храм "Св. Арх. Михаил" - 1924 г.
18. с. Славянци – храм " Св. Димитър" - 1889 г.
19. с. Хаджиите – храм "Св. Богородица" – 1936 г.
20. с. Житосвят – храм "Св. Иоан Предтеча" – 1936 г.
21. с. Черково – храм "Св. Иоан Богослов" - 1903 г.
22. с. Орлинци - храм "Св. Петка" – 1927 г.
23. гр. Айтос – храм "Св. Димитър" – 1884 г.
24. с. Вресово – храм "Св. Параскева" – 1910 г.
25. с. Караново – храм "Св. Арх. Михаил" – 1892
26. с. Кръстина – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1927 г.
27. с Равнец – храм "Св. Арх. Михаил" – 2008 г.
28. с. Люляково – храм "Св. Богородица" – 1957 г.
29. с. Пещерско - храм "Св. прор. Илия" – 2008 г.
30. с. Завет – храм "Св. Петка" – 2006 г.
31. с. Преображенци – храм "Св. Константин и Елена" – 1896 г.
32. с. Тополица - храм "Св. Димитър" – 1884 г.
33. с. Драганци - храм "Св. Илия" – 1996 г.
34. с. Раклица – храм "Св. Богородица" – 2001 г.
35. с. Пирне – храм " Св. Атанасий" – 2008 г.
36. с. Съдиево – храм "Св. Богородица" – 2007 г.
37. с. Лясково – храм "Св. Арх. Михаил" – 2007 г.
38. с. Дъскотна – храм "Св. Богородица" - 2007 г.
39. с. Есен – храм "Св. Троица" – 2009 г.
40. с. Везенково – храм "Св. Марина" – 2009 г.
41. с. Винарско – храм "Св. Георги" – 2007 г.
42. с. Церковски – храм "Св. Възнесение Господне" – 2009 г.
43. с. Дъбовица – няма храм
44. с. Грозден – няма храм
45. с. Вълчин – няма храм
46. с. Климаш – няма храм
47. с. Ведрово – няма храм
48. с. Съединение – няма храм
49. с. Лозица – няма храм
50. с. Терзийско – няма храм
51. с. Черница – няма храм
52. с. Манолич – няма храм
53. с. Босилково – няма храм
54. с. Камчия – няма храм
55. с. Горово – няма храм
56. с. Велислав – няма храм
57. с. Чубра – няма храм
58. с. Огнен - няма храм
59. с. Прилеп – няма храм
60. с. Скала – няма храм
61. с. Каменска – няма храм
62. с. Зимен – няма храм
63. с. Глумче – няма храм
64. с. Венец – няма храм
65. с. Козаре – няма храм
66. с. Детелина – няма храм
67. с. Смолник – няма храм
68. с. Сигмен – няма храм
69. с. Кликач- няма храм
70. с. Драгово – няма храм
71. с. Деветинци – няма храм
72. с. Мъдрино – няма храм
73. с. Соколово – няма храм
74. с. Деветак – няма храм
75. с. Карагеоргиево – няма храм
76. с. Мъглен – няма храм
77. с. Малка поляна – няма храм
78. с. Раклиново – няма храм
79. с. Черна могила – няма храм
80. с. Поляново – няма храм
81. с. Чукарка – няма храм
82. с. Зетево – няма храм
83. с. Черноград – няма храм
84. с. Дрянковец – няма храм
85. с. Руен – няма храм
86. с. Добромир – няма храм
87. с. Билка – няма храм
88. с. Планиница – няма храм
89. с. Вишна – няма храм
90. с. Снежа – няма храм
91. с. Трънак – няма храм
92. с. Каравелово – няма храм
93. с. Дропла – няма храм
94. с. Ясеново – няма храм
95. с. Струя – няма храм
96. с. Соколец – няма храм
97. с. Рупча – няма храм
98. с. Заимчево – няма храм
99. с. Ръжица – няма храм
100. с. Речица – няма храм
101. с. Каменяк – няма храм
102. с. Топчийско – няма храм
103. с. Зайчар – няма храм
104. с. Средна – няма храм
105. с. Средна могила – няма храм
106. с. Череша – няма храм
107. с. Мрежичко – няма храм
108. с. Листец – няма храм
109. с. Припек – няма храм
110. с. Шиварово – няма храм
111. с. Сини рит – няма храм
112. с. Подгорец – няма храм
113. с. Разбойна – няма храм
114. с. Ябълчево – няма храм
115. с. Рожден – няма храм
116. с. Снягово – няма храм
117. с. Рудина – няма храм
118. с. Добра – няма храм
119. с. Добра поляна – няма храм
120. с. Скалак - - няма храм
121. с. Пчелин – няма храм

Общо: 42 храма

 

Бургаска духовна околия


1. гр. Бургас – храм "Св Св. Кирил и Методий" - 1907 г.
                    - храм "Св. Богородица" – 1875 г.
                   -  храм "Св. Иоан Рилски" - 1934 г.
                   -  храм "Св. Атанасий" – 1888 г.
                   -  храм "Св. Троица" – 1915 г
2. с. Банево – храм "Св. Троица" – 2007 г.
3. с. Брястовец – храм "Св. Атанасий" – 1870 г.
4. с. Изворище – храм "Св. Иоан рилски" - 2003 г.
5. с. Черно море – храм "Св. Иоан Рилски" – 2007 г.
6. с. Веселие – храм "Св. Илия" – 1911 г.
7. с. Ясна поляна – храм "Св. Богородица" – 1869 г
8. гр. Приморско – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1930 г.
9. с. Дебелт – храм "Св. Троица" – 1872 г.
10. с. Тръстиково – "Св. Димитър" – 1879 .
11. с. Зидарово – храм "Св. Георги" – 1858 г.
12. с. Присад – храм "Св. Троица" – 1908 г.
13. с. Габър – храм "Св. Троица" – 1889 г.
14. с. Извор – храм "Св. Троица" – 1893 г.
15. с. Димчево - храм "Св. Троица" - 2007 г.
16. с. Индже войвода – храм "Св. Илия" -1890 г.
17. с. Вършило – храм "Св. Богородица" – 1882 г.
18. гр. Камено – храм "Св. Георги" – 1877 г.
19 с. гр. Българово – храм "Св. Атанасий" – 1865 г.
20 с. Ново Паничарево – храм "Св. Троица" -1885 г.
21. с. Крушовец – храм "Св. Атанасий" – 1886 г.
22. с. Росен – храм "Св. Георги" – 1882 г.
23. с. Маринка – храм "Св. Дух" – 1919 г.
24 с. Равна гора – храм "Св. Богородица" – 1919 г.
25. с. Русокастро – храм "Св. Богородица" – 1902 г.
26. с. Желязово – храм "Св. Димитър" – 1941 г.
27. с. Ливада – храм "Св. Богородица" – 1878 г.
28. с. Черноморец – храм "Св. Николай" – 1860 г.
29. с. Равадиново – храм "Св. Троица" – 2006 г.
30. гр. Созопол – храм "Св. Георги" - 1860 г.
31. с. Трояново - храм "Св. Николай" – 1885 г.
32. с. Черни връх – храм "Св. Симеон Стълпник" – 1938 г.
33. с . Константиново - храм "Св Константин и Елена" - 2002 г.
34. с. Полски извор – храм "Св. Петка" - 2007 г.
35 с. Братово – храм "Св. Рождество Богородично" - 2007 г.
36. с. Долно езерово – храм "Рождество Богородично" – 2007 г.
37 с. Ветрен – храм "Св. Възнесение Господне" – 2007 г.
38 с. Горно езерово – параклис "Св. Петка" – 1936 г.
39. с. Рудник "- храм "Св. Петка" – 2006 г.
40. с. Сарафово – храм "Св. Николай" – 2000 г.
41. с. Кошарица – храм "Св. Иоан Рилски" – 2001 г.
42. с. Твърдица – храм "Св.Рождество Богородично" – 2008 г.
43. гр. Поморие – храм "Св. Богородица" – 1884 г.
                          - храм "Св. Преображение" – 1848 г.
44. с. Баня – храм "Св. Илия" – 1769 г.
45. с. Емона – храм "Св. Димитър" – 2005 г.
46. с. Бата – храм "Св. Троица" – 1909 г.
47. с. Порой – храм "Св. Димитър" – 2009 г.
48. с. Горица – храм "Св. Арх. Михаил" – 1856 г. Уебсайт: www.budiveren.com
49. с. Просеник – храм "Св. Възнесение Господне" -1940 г.
50. с. Страцин – храм "Св. Атанасий Велики" -1937 г.
51. с. Голица – храм "Св. Димитър" – 1869 г.
52. гр. Каблешково – храм "Св. Димитър" -1869 г.
53. с. Александрово – храм "Св. Троица" -2008 г.
54. с. Медово – храм "Св. Никола" – 1870 г.
55. с. Каменар  - "Св. Параскева" – 1871 г.
56. с. Козичено – храм "Св. Параскева" – 1848 г.
57. с. Паницово - храм "Св. Троица" – 2009 г.
58. гр. Св. Влас – храм "Св. Атанасий Велики" – 1865 г.
59. гр. Несебър – храм "Св. Богородица" – 1873 г.
60. гр. Обзор – храм "Св. Иоан Предтеча" – 1905 г.
61. с. Приселци – параклис "Св. Димитър" – 2001 г.
62. с. Раковсково – параклис "Св. Константин и Елена" – 2002 г.
63. с. Оризаре – храм "Св. Параскева" – 1869 г.
64. с. Равда – храм "Св. Иоан Предтеча" -1884 г.
65. с. Тънково – храм "Св. Параскева" – 2005 г.
66. с. Ахелой – храм "Св. Възнесение Господне" – 2005 г.
67. с. Лъка – храм "Св. Св. Константин и Елена" – 2006 г.
68. гр. Средец – храм "Св. Всех Святих" -1858 г.
                       - храм "Св. Богородица" – 2008 г.
69. с. Богданово – храм "Св.Константин и Елена" -1866 г.
70. с. Варовник – храм "Св. Възнесение Господне" – 1900
71. с. Росеново – храм " Св. Св. Кирил и Методий" – 2000 г.
72. с. Пънчево – храм "Св. Троица" – 1999 г.
73. с. Голямо Буково – храм "Св. Богородица" – 1883 г.
74. с. Светлина – храм "Св. Димитър" – 1869 г.
75. с. Загорци – храм "Св. Възнесение Господне" – 1908 г.
76. с. Суходол – храм "Св. Иоан Рилски" – 1874 г.
77. с. Драчево – храм "Св. Богородица" – 1903 г.
78. с. Дюлево – храм "Св. Богородица" – 1890 г.
79. с. Кирово – храм "Св. Димитър" – 1883 г.
80. с. Белеврен – храм "Св. Троица" – 1904 г.
81. с. Граничар – храм "Св. Кирил и Методий" -1903 г.
82. с. Долно Ябълково – храм "Св. Богородица" – 1892 г.
83. с. Горно Ябълково – храм "Св. Илия" -1893 г.
84. с. Момина църква – храм "Св. Петка" – 1892 г.
85. с. Проход – храм "Св. Богородица" – 1884 г.
86. с. Бистрец – храм "Св. Богородица" – 1885 г.
87. с. Белила – храм "Св. Георги" – 1900 г.
88. с. Драка – храм "Св. Арх. Михаил" – 1879 г.
89. с. Факия – храм "Св. Димитър" -1884 г.
90. с. Сливово – храм "Св. Богородица"- 1881 г.
91. с. Вълчаново  храм "Св. Богородица" - 1844 г.
92. с. Винарско – няма храм
93. с. Свобода – няма храм
94. с. Вратица – няма храм
95. с. Малина – няма храм
96. с. Гранитец – няма храм
97. с. Тракийци – няма храм
98. с. Миролюбово – няма храм
99. с. Драганово – няма храм
100. с. Лозово – няма храм
101. с. Крайморие – храм "Св. Пимен Зографски" в строеж
102. с. Косовец – няма храм
103. с. Гълъбец – няма храм
104. с. Габерово – няма храм
105. с. Белодол – няма храм
106. с. Дъбник – няма храм
107. с. Гюльовци – няма храм
108. с. Козница – няма храм
109. с. Булаир – няма храм
110. с. Раков дол – няма храм
111. с. Атия – храм "Св. Мина"

Общо: 98 храма

 

МАЛКО ТЪРНОВСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ


1. гр. Ахтопол – храм "Св. Възнесение Господне" – 1879 г
2. с. Синеморец – храм " Св. Иоан Предтеча" – 1894 г.
3. с. Резово – храм "Св. Иоан Кръстител" – 2002 г.
4. с. Бродилово – храм "Св. Пантелеимон" – 1909
5. с. Варвара – храм "Св. Варвара" – 2006 г.
6. с. Кости – храм "Св. Кирил и Методий" – 1909 г.
7. с. Българи – храм "Св. Константин и Елена" -1911 г.
8. с. Велика – храм "Св. Илия"- 1934 г.
9. с. Писменово - храм "Св. Богородица" – 1925 г.
10. с. Фазаново – храм "Св. Марина" – 2001 г.
11. с. Китен – храм "Св. възнесение Господне" -1995 г.
12. с. Лозенец – храм "Св. Георги" – 1999 г.
13. с. Изгрев – храм "Св. Марина" – 2001 г.
14. с. Граматиково – храм "Св. 40 мъченици" -1880 г.
15. с. Визица – храм "Св. Троица"- 1856 г.
16. с. Кондолово – храм "Св. Георги" – 1875 г.
17. с. Звездец – храм "Св. Атанасий" – 1844 г.
18. с. Бръшлян – храм "Св. Димитър" – 1854 г.
19. с. Бяла вода – храм "Св. Илия" – 1863 г.
20. с. Евренезово – храм "Св. Троица"- 1926 г.
21. с. Младежко – храм "Св. Богородица" -1999 г.
22. с. Стоилово – храм "Св. Илия" – 1841 г.
23. с. Заберново – храм "Св. Лука" – 1805 г.
24. с. Калово – храм "Св. Георги" – 1860 г.
25. с. Сливарово – храм "Св. Пантелеймон" – 1875 г.
26. с. Близнак – параклис "Св. Богородица" – 1999 г.
27. гр. Малко Търново – храм "Св. Богородица" – 1889 г.
28. гр. Царево – храм "Св. Цар Борис" – 1935 г.
                       - храм "Св. Богородица" – 1867 г.

Общо: 29 храма

 

ЯМБОЛСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ


1. гр. Ямбол – храм "Св. Николай" – 1926 г.
                   - храм "Св. Георги" – 1737 г.
                   - храм "Св. Троица" – 1863 г.
2. с. Александрово – храм "Св. Димитър" – 1882 г.
3. с. Борисово – храм "Св. Димитър" – 1894 г.
4. с. Стройно – храм "Св. Илия" – 1908 г.
5. с. Ботево – храм "Св. Богородица" – 1892 г.
6. с. Меден кладенец – храм "Св. Петка" -1926 г.
7. с. Бояджик – храм "Св. Димитър" – 1892 г.
8. с. Бояново – храм "Св. Троица" – 1896 г.
9. с. Воденичане – храм "Св. Атанасий" – 1905 г.
10. с. Палаузово – храм "Св. Петка" – 1900 г.
11. с. Войника – храм "Св. Богородица" – 11925 г.
12. с. Тамарино – храм "Св. София" – 1925 г.
13. с. Инзово – храм "Св. Троица" – 1938 г.
14. с. Видинци – храм "Св. Димитър" – 1890 г.
15. с. Гълъбинци – храм "Св. Арх. Михаил" – 1906 г.
16. с. Златаре – храм "Св. Възнесение Господне" -1886 г.
17. с. Роза – храм "Св. Петка" – 1892 г.
18. с. Джинот – храм "Св. Богородица" – 1935 г.
19. с. Чарган – храм "Св. Въздв. Креста" – 1927 г.
20. с. Зорница – храм "Св. Богородица" – 1898 г.
21. с. Иричеково – храм "Св. Димитър" – 2007 г.
22. с. Търнава – храм "Св. Богородица" – 2007 г.
23. с. Каравелово – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1915 г.
24. с. Сламино – храм "Св. Иоан Рилски" – 1929 г.
25. с. Кукорево – храм "Св. Димитър" – 1892 г.
26. с. Маломир – храм "Св. Богородица" – 1890 г.
27. с. Коневец – храм "Св. Възнесение Господне" – 1928 г.
28. с. Миладиновци – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1895 г.
29. с. Крумово – храм "Св. Иоан Рилски" – 1896 г.
30. с. Недялско – храм "Св. Троица" – 1874 г.
31. с. Люлин – храм "Св. Възнесение Господне" – 1857 г.
32. с. Победа – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1922 г.
33. с. Калчево – храм "Св. Петка" – 1923 г.
34. с. Поляна – храм "Св. Арх. Михаил" – 1857 г.
35. с. Денница – храм "Св. Илия" – 1934 г.
36. с. Правдино – храм "Св. Арх. Михаил" – 1912 г.
37. с. Първенец – храм "Св. Георги" – 1856 г.
38. с. Богорово – храм "Св. Арх. Михаил" – 1912 г.
39. с. Каменец – храм "Св. Георги" – 1895 г.
40. с. Тенево – храм "Св. Константин и Елена" – 1895 г.
41. с. Ханово – храм "Св. Георги" – 1943 г.
42. с. Окоп – храм "Св. Св. Кирил и Методий" – 1936 г.
43. с. Челник – храм "Св. Арх. Михаил" -2005 г.
44. с. Оман – храм "Св. Възнесение Господне" -1897 г.
45. с. Синьо камъне – храм "Св. Иоан Богослов" – 1925 г.
46. с. Кубадин – храм "Св. Троица" – 1870 г.
47. с. Безмер – храм "Св. София" – 1934 г.
48. с. Могила – храм "Св. Богородица" – 2006 г.
49. с. Болярско – храм "Св. Богородица" – 2008 г.
50. с. Асеново – храм "Св. Димитър" – 2005 г.
51. с. Хаджи Димитрово – храм "Св. Георги" – в строеж
52. с. Завой – храм "Св. Богородица" – в строеж
53. с. Дражево – храм "Св. Илия" – в строеж.
54. с. Межда – няма храм
55. с. Кабиле – няма храм
56. с. Савино – няма храм
57. с. Стара река – няма храм
58. с. Симеоново – няма храм
59. с. Робово – няма храм
60. с. Козарево – няма храм
61. с. Саранско – няма храм
62. с. Леярово – няма храм
63. с. Радойново – няма храм
64. с. Дряново – няма храм
65. с. Драма – няма храм

Общо: 52 храма

 

ТОПОЛОВГРАДСКА ДУХ. ОКОЛИЯ


1. гр. Болярово – храм "Св. Димитър" - 1887 г.
2. с. Ружица – храм "Св. Константин и Елена" - 1883 г.
3. с. Воден – храм "Св. Георги" – 1841 г.
4. с. Генерал Тошево – храм "Св. Арх. Михаил" – 1848 г.
5. с. Каменна река - храм "Св. Възнесение Господне" – 1891 г.
6. с. Вълча поляна – храм "Св. Димитър"- 1937 г.
7. с. Голямо Крушево – храм "Св. Богородица" – 1889 г.
8. с. Голям манастир – храм "Св. Богородица" – 1893 г.
9. с. Горска поляна – храм "Св.Илия" – 1929 г.
10. с. Странджа – храм "Св. Богородица" – 1914 г.
11. с. Полски градец – храм "Св. Иоан Рилски" – 1874 г.
12. с. Гранитово – храм "Св. Арх. Михаил" – 1850 г.
13. с. Добрич – храм "Св. Димитър" – 1891 г.
14. с. Златиница – храм "Св. Константин и Елена" – 1931 г.
15. с. Трънково – храм "Св. Арх. Михаил" – 1934 г.
16. гр. Елхово – храм "Св. Димитър" – 1874 г.
17. с. Пчела – храм "Св. Димитър" – 1932 г.
18. с. Кирилово – храм "Св. Богородица" – 1855 г.
19. с. Жребино – храм "Св. Арх. Михаил" – 1890 г.
20. с. Радовец – храм "Св. Константин и Елена" - 1933 г.
21. с. Княжево – храм "Св. Димитър" – 1849 г.
22. с. Раздел – храм "Св. Троица" – 2007 г.
23. с. Лесово – храм "Св. Живоприемни Източник" - 1898 г.
24. с. Малък манастир – храм "Св. Георги" – 1876 г.
25. с. Чукарово – храм "Св. Богородица" – 1871 г.
26. с. Чернозем – храм "Св. Богородица" – 1858 г.
27. с. Мамарчево – храм "Св. Богородица" – 1926 г.
28. с. Малко Шарково – храм "Св. Иоан Кръстител" – 1881 г.
29. с. Мелница - храм "Св. Георги" – 1846 г.
30. с. Мрамор – храм "Св. Арх. Михаил" – 1872 г.
31. с. К. Петко войвода – храм "Св. Живоприемни Източник" – 1866 г.
32. с. Овчи кладенец – храм "Св. Иоан Богослов" - 2007 г.
33. с. Орешник – храм "Св. Параскева" - неизвестно
34. с. Попово – храм "Св. Георги" - 2005 г.
35. с. Дъбово – храм "Св. Илия" – 1887 г.
36. с. Светлина – храм "Св. Богородица" – 1879 г.
37. с. Синапово – храм "Св. Илия" – 1834 г.
38. с. Скалица – храм "Св. Георги" – 1857 г.
39. с. Срем – храм "Св. възнесение Господне" – 1850 г.
40. с. Стефан Караджово – храм "Св. Богородица" – 1836 г.
41. с. Камен връх – храм "Св. Атанасий" – 1871 г.
42. с. Доброселец – храм "Св. Петка" – 1922
43. с. Устрем – храм "Св. Димитър" – 1922 г.
44. с. Планиново – храм "Св. Кирил и Методий" – 1933 г.
45. с. Хлябово – храм "Св. Георги" – 1849 г.
46. с. Голямо Шарково – храм "Св. Богородица" – 1881 г.
47. с. Орлов дол – храм "Св. Димитър" – 1838 г.
48. гр. Тополовград – храм "Св. Богородица" – 1937 г.
                              - храм "Св. Георги" – неизвестно
                              - храм "Св. Илия" – 1885 г.
49. с. Владимирово – няма храм
50. с. Изгрев – храм "Св. Димитър" в строеж
51. с. Голям дервент – няма храм
52. с. Малко Кирилово – няма храм
53. с. Лалково – няма храм
54. с. Славейково – няма храм
55. с. Крайново – няма храм
56. с. Вълчи извор – няма храм
57. с. Ситово – няма храм
58. с. Маца – няма храм
59. с. Овчарци – няма храм
60. с. Маломирово – няма храм
61. с. Иглика – храм "Св. Богородица" - 2008 г.

Общо: 51 храма

img/top.jpg

Последна промяна: 12.01.2017 г.