ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Допълнителен прием за студенти в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

24 август 2017 08:54, Софийска митрополия
Богословски факултет на Софийския университет

За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане Софийският университет „Св. Климент Охридски” обявява допълнителен прием на студенти за учебната 2017/2018 година. Това касае и двете специалности в Богословския факултет – „Теология“ и „Религията в Европа“.

Условия за кандидатстване:

Допълнителният прием се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2017/2018 година и в съответствие със Закона за висше образование;

В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане, могат да участват:

• Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;

• Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията за прием.

График за провеждане на допълнителния прием:

Срок за регистрация – от 11 до 15 септември 2017 г. Документите се подават в сектор „Прием на студенти“ – Информационен център, Ректорат.

Необходими документи:

1. Заявление по образец;

2. Копие от дипломата за средно образование;

3. Квитанция за платена такса в размер на 30,00 лв. – заплаща се в Паричен салон на Ректората (северно крило, 4 етаж) или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на Софийския университет: БНБ – ЦУ

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD

4. Служебна бележка с резултат от успешно положен изпит в друго висше училище за учебната 2017/2018 г.

Изпит - Теология (устен) – на 16.09.2017 г. от 9,00 ч. в Богословски факултет;

Класирането на кандидатите от допълнителния прием ще бъде обявено на 19.09.2017, а записването на новоприетите студенти ще стане на 20, 21 и 25 септември 2017 г.

За повече информация вижте официалния сайт на факултета: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/bogoslovski_fakultet2

« предишна новинаследваща новина »