ЛЕСТВИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

† Смоленски епископ НЕСТОР
ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

Написано от дякон Владислав Граматик
РАЗМИШЛЕНИЯ

РАЗМИШЛЕНИЯ

Св. Николай Велимирович
ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

+ Левкийски епископ ПАРТЕНИЙ
СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Д-р Десислава Панайотова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Излезе сборник с изследвания за светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски

26 февруари 2018 09:38, Софийска митрополия
Корица на сборника

В края на месец февруари излезе от печат книгата „Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски“.

Този сборник е опит за многоаспектно и интердисциплинарно представяне на научни изследвания, в които се разкрива литургическата, иконографска, химнографска, историческа, нравствена, омилетична, педагогическа, теоретична и емпирична фактология за изясняване на проблеми, които са останали в периферията на обсега на многобройните изследвания, направени от български и чужди учени, свързани с просветителската мисия на светите братя Кирил и Методий и на св. Климент Охридски Чудотворец. Тяхното дело се изследва подробно в науката повече от 150 години и това спомага за разкриването на съществени изследователски истини за този велик всенароден процес на евангелизация сред славянските народи, който започва с делото на славянските просветители и равноапостоли още от IX век и е в основата на процеса на християнската евангелизация и духовната обнова на Средновековна Европа, което от своя страна се отразява и влияе върху културното развитие на съвременното общество. За тази цел се използва богат изворов материал и интердисциплинарна методология на изследванията на различни свидетелства ръкописи, изображения, текстове, основни богословски съчинения.

В това комплексно изследване се анализират средновековните творения по тази тема не само на базата на достиженията на съвременното научно знание, но и в светлината на християнския фундамент – вярата. Поради това формулираната цел на сборника е популяризиране на дейността на светите братя Кирил и Методий и на техния ученик св. Климент Охридски, която се изпълнява в контекста на православната богословска традиция в съчетание с научно-изследователските принципи на съвременната наука. Това проучване насочва погледа на съвременните изследователи и интерпретатори на делото на светите братя Кирил и Методий към едно ново за науката екзегетично тълкувание, което може да разгадае „тайната“ на апостолската мисия на братята Просветители и техните ученици. Това предизвикателство открива плодотворни перспективи както за богословието, така и за съвременната хуманитарна наука. На базата на направените анализи, коментари и авторски проучвания и класификация на свидетелствата, отнасящи се до просветителската, мисионерската и църковно-дипломатическа дейност на св. братя Кирил и Методий и св. Климент Охридски, се цели преодоляване на разногласията между изследователите от различните поколения и школи.

Повод за съставянето на сборника са следните важни събития - 1150 години от Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий, 1200 години от рождението на св. Методий Славянобългарски, и 1100 години от блаженото успение на свети Климент Охридският Чудотворец. През 2013 г. се навършиха 1150 години от Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий.

Това се чествания, които възпоменават просветителската и спасителна дипломатическа мисия на Кирило-Методиевото дело. Важността на историческото дело – създаването на азбуката – има не само религиозно, политическо или дипломатическо значение, но преди всичко културно и духовно, което е основа за историческото развитие на всички славянски народи, които със силата на писмеността и словото се нареждат достойно сред древните народи и култури на Европа и света. През 2015 г. се навършиха 1200 години от рождението на св. Методий Славянобългарски и се възпомена неговото велико дипломатическо, църковно, историческо и просветно дело на територията на Рим, Моравия, Панония и Бохемия. През 2016 година се честваха 1100 години от блаженото успение на свети Климент Охридският Чудотворец и Светител. Неговата памет бе предмет на всенародни празници, които по инициативата на ЮНЕСКО и на църковните и обществени организации получи всенароден отзвук.

Нашата отговорност като наследници на това велико дело е да дадем своя скромен принос и така да почетем тяхното блажено и спасително благовестие.

Предложените материали в този юбилеен Сборник, свързан с горепосочените всенародни чествания, по инициативата на магистърска програма „Литургия и музика“ с подкрепата на Катедрата „Практическо богословие“ при Богословския факултет на Софийския университет, обръщат внимание на мисионерската, просветителската, дипломатическата, литургическа, химнографска, пастирска, омилетичната, педагогическо, иконографска, нравствена и обществена дейност на светите братя Кирил и Методий и на св. Климент Охридски. Така наред с всички обществени – държавни и църковни организации ние чадата на Българската православна църква и наследниците на Свето-Климентовата богословска школа се преклонихме пред светлата апостолска дейност на равноапостолните братя Кирил и Методий и техните ученици, и делото на св. Климент Охридски, като на основата на научните изследователски принципи допринесохме за всенародния, обществен, научен и културен форум. Тази идея се осъществи и реализира в рамките на два научно-изследователски проекта към фонд „Научни изследвания“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Методологичната рамка на изследванията беше съобразена с мултидисциплинарния характер на тези проекти. В процеса на научните изследвания в тази област се използваха както специфичните за всяка научна област методи, така и някои по-конкретни в зависимост от обекта и характера на изследването, като: историко-археологичен, херменевтичен, екзегетико-филологичен и текстово-критичен, сравнително-критичен, алегоричен, диспозитивен и описателен, методът на компаративният анализ, комплексният културно-исторически метод, литургико-аналитичният метод.

 

Съставителите благодарят на всички, които се потрудиха за реализирането на този всеобхватен сборник. На първо място на спомоществователите:

Негово Преосвещенство Велички епископ Сионий – игумен на Троянския манастир „Успение Богородично“ и д-р Славомир Кондов, ДМ – Началник Отделение по Неврохирургия при УМБАЛ „Св. Анна“ и създател на Отделение по Неврохирургия при Болница „Токуда“ в София.

На научните редактори: проф. д.изк. Кристина Япова, проф. д.изк. Стефан Хърков, доц. д-р Костадин Нушев, доц. д-р Емил Иванов, доц. д-р Веселка Желязкова, гл. ас. д-р Димитър Димитров и гл. ас. д-р Иван И. Илиев.

Автори в сборника са учени от България и чужбина, които обединени от общественополезната мисия за осъществяване на научен и културен форум по повод просветителската мисия и дейността на светите равноапостолни Кирил и Методий и на св. Климент Охридски, и под научното ръководство на доц. д-р дякон Иван Иванов, допринесоха за съставянето и публикуването на това издание.

 

Сборникът „Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски“ ще се рапространява в специализираните книжарници за научна и църковна литуратура.

 

Снимки

Доц. д-р дякон Иван Иванов (Кюмурджийски) – главен редактор и съставител
« предишна новинаследваща новина »