ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » ПРАВОСЛАВНА МИСЪЛ » Теология » СЪВЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ДУХОВНА КРИЗА

СЪВЕТИ ПО ВРЕМЕ НА ДУХОВНА КРИЗА

2013-04-14, автор: На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ, рубрика: Теология

Troyanski_manastir_3.JPG

Предимно за монашестващи са предназначени съветите на преподобни Йоан Лествичник, но св. Църква е благословила неговата памет да се празнува от всички на 4-та неделя от Великия пост, което ще рече, че те са актуални за всеки човек. Затова нека всички ведно да си припомним неговите съвети, така необходими особено за страдащите и изнемогващите  по време на сегашната политическа, икономическа и духовна криза по света.

Преподобни Йоан е живял през шести век, но Божията благодат, която е имал и знатната титла, която му е дадена като „учен човек", ни дават основание да ползваме неговите духовни съвети и през нашия век. Изложението, което е дадено като 30 стъпала, съобразно 30-та година на Господа Иисуса Христа, ми подсказа идеята 30 съвета да бъдат предложени на всички, които желаят да се възвисяват по стълбицата на духовното усъвършенстване, без да падат при едно или друго стъпало „нагоре", и се стараят да достигнат върха й - Любовта.

1. За всички надарени със свободна воля Бог е и живот и спасение: верни и неверни, праведни и грешни, благочестиви и нечестиви, безстрастни и порочни, монаси и миряни, мъдри и прости, здрави и немощни, млади и престарели, тъй като всички, без изключение, се ползват от притока на светлината, сиянието на слънцето и благоразтворението на въздуха, защото у Бога няма лицемерие (Рим. 2:11).

Съвет: Не се обръщай назад!

2. Нека чуем какво е казал Господ на юношата, който на вид бил изпълнил всички заповеди: „Още едно ти не достига: всичко, що имаш, продай и раздай на сиромаси" (Лука 18:22), та сам да станеш сиромах и да приемаш милостиня от другите.

Съвет: Вървящият по лествицата да бяга като Лот!

3. Който вярва на сънища, той е съвсем неопитен; а който изобщо не им вярва, той е мъдър... Ако сънищата те хвърлят в отчаяние, то те са от бесовете.

Съвет: Не се оглеждай ни надясно, ни наляво!

4. Всеки от нас ще познае, че в него има братолюбие и истинска любов към ближния тогава, когато види, че плаче за греховете на брата и се радва на неговите успехи и дарования.

Съвет: Дерзай, стреми се напред без страх!

5. Нищо не може да се сравни с Божията милост; няма нищо по-голямо от нея. Поради това онзи, който се отчайва, сам себе си погубва.

Съвет: Чрез покаянието си очистил пет чувства!

6. Не всяко очакване на смъртта е достойно за одобрение. Някои хора, по силата на навика, увличани в съгрешения, очакват смъртта от чувство на смирение; други не искат да се покаят и призовават смъртта от отчаяние; а някои не се страхуват от нея, тъй като в своята гордост те считат себе си безстрастни.

Съвет: Помни за твоя край и во веки не ще съгрешиш (Сир. 7:39).

7. Ние ще отговаряме пред Бога за това, че не сме плакали за своите грехове.

Съвет: Който се е удостоил да достигне 7-то стъпало, да помага и на мене.

8. Пламъкът, раздухан изведнъж, може да изгори и унищожи душевната нива.

Съвет: Който е придобил с труд безгневието, той е победил 8 страсти.

9. „Прощавайте" поне малко „и простени ще бъдете" много (Лука 6:37).

Съвет: Който е достигнал 9-то стъпало, с дръзновение да моли Спасителя Иисуса за опрощаване на греховете си.

10. Да осъждаме другия, то значи безсрамно да си присвояваме Божието достойнство.

Съвет: Който е възлязъл на 10-то стъпало, той става подвижник на любовта.

11. Мълчанието на Иисуса посрамило Пилата.

Съвет: Който е стигнал 11-то стъпало с един удар е отсякъл множество злини.

12. Който е придобил страх Божи, той се е отклонил от лъжата.

Съвет: На 12-то стъпало е този, който, който е придобил корена на добродетелите.

13. Кой е родил молитвата - за това ще питате нея.

Съвет: Спечелилият 13-та победа ще бъде опитен във всички добродетели.

14. Щом си обещал на Христос да вървиш по тесния и труден път, то ограничавай своя стомах. Чревоугодието е лицемерие на стомаха.

Съвет: Голямо мъжество е да се победи чревоугодието.

15. Който е победил тялото, той е победил естеството.

Съвет: Който е на 15-то стъпало, е получил победна чест.

16. Който е придобил любов, той раздава парите си.

Съвет: Отсечи суетните грижи и си на 16-то стъпало.

17. Користолюбивият, във време на молитва, си представя материални образи.

Съвет: Който е възлязъл на 17-то стъпало, той шества на небето.

18. Безчувствието е нерадение, което е станало навик.

Съвет: Не загубвай Божия страх, за да не се роди отново безчувствието.

19. Във време на молитва никой не бива да се занимава с каквато и да е работа.

Съвет: Който е придобил похвалното дело на молитвата, той избягва бесовете.

20. Душа, която непрестанно се поучава в словото Божие, обикновено и на сън се упражнява в същото.

Съвет: Който е възлязъл на 20-то стъпало е приел в сърцето си светлината.

21. Бог справедливо изоставя гордите, за да научи и другите да не се гордеят.

Съвет: Ако благодариш на Господа, Който те избавя, Той навеки ще бъде твой Покровител.

22. Похвалите въздигат и превъзнасят душата; а когато душата се превъзнесе, тогава я овладява гордостта.

Съвет: На 22-то стъпало е този, когото тщеславието не е уловило и той не е изпаднал в безумна гордост, която враждува срещу Бога.

23. Ако някои паднаха от небето само поради гордост, то трябва да се запитаме не е ли възможно да се възлезе на небето само със смирение.

Съвет: Който се е изкачил на 23-то стъпало (сиреч, придобил смирението, б.р.), той е станал силен и мъжествен.

24. Ако разкрием сърцето на гневливия човек, ще намерим буйство; а разглеждайки душата на лицемереца, ще видим лукавство.

Съвет: На 24-то стъпало е този, който е станал подражател на Христа (сиреч, придобилият кротостта, б.р.).

25. Нищо не смирява душата така, както живеенето в бедност.

Съвет: Смирението (осъзнаването на духовната бедност, б.р.) е извор на разсъдителността.

26. Има отчаяние, което произлиза от много грехове... Но има и друг вид отчаяние, което произлиза от гордост и превъзнасяне; когато падналите мислят, че не са заслужили падението си... При първото човек се предава на нерадение, а при второто - на безнадеждието... Изцерението на първото е чрез въздържанието и уповаването на Божието милосърдие, а на второто - чрез смирението и неосъждането.

Съвет: Както за боледуващия от треска няма справедлива причина да се самоубива; така и никой не бива да се отчайва до последния си дъх.

27. Преуспяващият не изоставя духовната работа не само в бодро състояние, но и на сън.

Съвет: Призоваването на Иисуса (Иисусовата молитва, б.р.) нека се съедини с твоето дишане.

28. Ако почувстваш особена сладост или умиление при някоя дума от молитвата, спри се на нея; защото тогава и нашият Ангел-пазител се моли с нас.

Съвет: Ако мисълта ти се отклонява, когато се молиш, заключвай я в думите на молитвата.

29. И тъй, приятелю, нека се постараем още тук да се избавим от греховния дълг, защото в ада няма кой да ни изцери... Не можем да се извиним нито с падения, нито с времето, нито с тежестта на бремето, защото на ония, които са приели Господа чрез възраждането в св. Кръщение, Той е дал възможност да станат чеда Божии.

Съвет: Нека оставим грижите, защото сме се записали в числото на свободните от грижи.

30. А сега, след всичко казано, остават тези три: които всичко свързват и всичко съдържат: вяра, надежда и любов, но по-голяма от тях е любовта (1Кор.13:13), защото с нея се именува Бог (1Йоан.4:8,16).

Съвет: Който истински обича, той винаги си представя лицето на любимия и с наслада обгръща неговия образ в душата си.

Това желание не му дава покой дори на сън, но и тогава неговото сърце беседва с възлюбения. Тока обикновено става при чувствената любов, но също и при духовната, ала тук - в чистота. Белязаният от такава любов казва на себе си (на което аз се удивлявам): „Аз спя, поради нуждата на естеството, но сърцето ми бди (срв. Песен на песн. 5:2), поради голямата ми любов".
   Кажи ни, о, Ти, най-прекрасна от добродетелите, где пасеш твоите овци, где ги пладнуваш (Песен на песн. 1:6)? Просвети ни, напой ни, упъти ни, ръководи ни; защото ние жадуваме да дойдем при Тебе. Ти властваш над всички. Ти нарани моята душа и моето сърце не може да изтърпи Твоя пламък... Ти правиш тези, които са Те възлюбили, непобедими във всяка борба.
   Аз искам да узная още как Те видя Яков - утвърдена на върха на стълбицата? Кажи ми какъв е бил видът на онова изкачване? Какво означава самият образ на стълбата и разположението на нейните стъпала; на ония изкачвания, които е слагал в сърцето си (Пс. 83:6) възлюбилият Твоята красота? ...И колко време е нужно за това изкачване? Онзи, който Те е видял и се е борил с Тебе, ни е казал само за ръководителите на тази стълба (Ангелите); но нищо повече не е пожелал, или по-точно, не е могъл да открие. Тогава Ти царствено сякаш от небето ми се яви и като че беседвайки на ухото на моята душа, каза: „Стълбата, която Яков видя, нека те научи да съставяш духовна стълба на добродетелите, на чийто връх стоя Аз..."
   С това кратко наставление, досточтими читателю, което съдържа в себе си всичко, което е казано в „Лествицата" пространно, бих желал да те помоля да се изкачваш нагоре усърдно като полагаш стъпалата в сърцето си. А Христос, Който се кръсти в 30-та година на Своята земна възраст и получи 30-то стъпало в тази духовна стълба, да те благослови да достигнеш до единството на вярата и до пълната възраст на Неговото съвършенство (Еф. 4:3). Амин.

По „Лествица" за духовен живот

13 срещу 14 април 2013 г. - Неделя на преп. Йоан Лествичник,

Ню Йорк, САЩ

Ред.: А. Хр.

Още от "Православна мисъл":