ЛЕСТВИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА

† Смоленски епископ НЕСТОР
ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

ВЪЗВРЪЩАНЕ НА МОЩИТЕ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

Написано от дякон Владислав Граматик
РАЗМИШЛЕНИЯ

РАЗМИШЛЕНИЯ

Св. Николай Велимирович
ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

ПРАВОСЛАВЕН МИСТИЦИЗЪМ

+ Левкийски епископ ПАРТЕНИЙ
СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

СВ. АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Д-р Десислава Панайотова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » ПРАВОСЛАВНА МИСЪЛ » Агиология и патрология » СВ. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ

СВ. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ

2016-11-16, автор: Дарин Алексиев, рубрика: Агиология и патрология

Sv.ap.i ev.Matei.jpg

ИНТЕРВЮ

Фокус: Г-н Алексиев, Православната църква отбелязва днес паметта на единия от 12-те апостоли - Матей, кой е той и защо е бил избран от Господ Иисус Христос ?
Дарин Алексиев: Св. ев. Матей бил митничар или по църковному „митар" - събирач на данъци, по времето, когато дошъл обещаният Месия. Тази професия била с голямо презрение у юдеите, понеже митарят събирал данъци от Божия народ за езическото римско правителство. Митарите освен това били твърде користолюбиви люде. В св. Евангелие (Мат. 9:9; Марк 2:14) се разказва, че Иисус Христос, след като изцерил парализиран човек, отишъл към Тивериадското езеро, недалеч от град Капернаум. Там Христос се спрял на място, където събирали данъци. Като видял митничаря Матей, казал му: "Върви след мене!". Озарен от тази покана, отправена към него от Божествения Учител, св. Матей взел твърдо решение в себе си да последва призива на Господ, което доказва с целия си по-нататъшен живот. Паметта на този евангелист се чества на 16 ноември, защото това е денят на неговата мъченическа смърт.
Фокус: Как е станал един от 12-те апостоли?
Дарин Алексиев: След като чул поканата на Иисус Христос "Върви след мене!", възрадваният митар поканил Господа у дома си. Приготвил богата трапеза и Го приел, заедно с учениците Му. Факт е, че като видели Учителя на една маса с така необичаните митари, фарисеите (учените мъже измежду евреите) започнали да негодуват: "Защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?", питали те. Тогава Господ се обърнал и произнесъл паметните слова, така актуални и днес: "Здравите нямат нужда от лекар, а болните; идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние" (Мат. 9:12-13). Така Матей станал един от апостолите, последвали Христа. А съзнанието, че ние сме грешни и че не е редно да си позволяваме да съдим никого, е изпитанието за всеки вярващ християнин.
Фокус: Какъв живот е водил св. апостол и евангелист Матей като Христов ученик?
Дарин Алексиев: За разлика от предишния му живот, изпълнен с лъжа, сребролюбие и други пороци, след като Матей повярвал, у него не останали никакви предишни грехове. Появил се сякаш нов човек-християнин и Матей станал най-верен ученик на Христа. Скоро той се удостоил да бъде причислен към лика на 12-те избрани апостоли. Заедно с другите ученици той съпровождал Иисус Христос при пътешествията Му в Галилея и Иудея, слушал божественото Му учение, виждал безбройните Му чудеса, ходел с проповед при всички, които желаели да чуят словата Господни, бил свидетел на кръстните страдания и изкупителната смърт на Спасителя и преславното Му възнесение на небето.
След възнесението Господне и слизането на Светия Дух върху апостолите свети ап. Матей отначало останал в Палестина и заедно с другите апостоли проповядвал Евангелието в Йерусалим и околностите му.
Фокус: Кога решава св. Матей да напише своето Евангелие, то негова инициатива ли е, имало ли е външно настояване за написването му?
Дарин Алексиев: Св. ев. Матей не е написал по собствено желание Евангелието. Когато дошло време Христовите апостоли да се разпръснат по различни страни и при различни народи, за да ги обърнат към Христовата вяра, Матей трябвало да напусне Йерусалим и да замине за Африка. Йерусалимските християни го молели настойчиво да им остави записани делата и учението на Иисус Христос. Другите апостоли, които по това време били в Йерусалим, дали съгласието си той да изпълни молбата им. Изпълнявайки общото желание, а не, отново да подчертаем, сам да реши да го стори, осем години след възнесението на Христа, свети Матей написал Евангелието, което и до днес е най-точният източник за живота и проповедите на въплътения Син Божий - Господ Иисус Христос. Именно защото носи благите слова на Бога, книгата, написана от Матей, е наречена Евангелие, което означава „блага вест".
Фокус: Какъв е пътят на неговата проповед, в кои земи проповядва Христовото учение?
Дарин Алексиев: Когато напуснал Йерусалим, свети апостол Матей проповядвал Евангелието в много страни. Благовестейки Христа, той преминал Македония, Сирия, Персия, Партия и Мидия, обиколил цяла Етиопия, която му се паднала по жребий, и я просветил със светлината на евангелския разум. Накрая, наставляван от Светия Дух, дошъл в земята на канибалите, един звероподобен народ. Той влязъл в град Мирмени и там започнал проповедта си, като обърнал неколцина към спасение. Там поставил за епископ своя спътник Платон и създал малка църква.
Светият апостол сам се изкачил на близката планина и пребивавал там в пост, като усърдно се молел на Бога за обръщането на този неверен народ. Господ му се явил в образа на юноша с жезъл в дясната си ръка и го приветствал. Той протегнал ръка, подал жезъла на светията и му заповядал да слезе от планината и да го забие пред вратите на устроената от него църква. "От този жезъл", казал Господ, "с Моята сила ще порасне високо дърво и то ще дава обилен плод, който с големината и сладостта си ще превъзхожда всички други плодове, а от корена му ще потече извор на чиста вода. Като се умият с водата, човекоядците ще придобият благообразие на лицето и всеки, който вкуси от плода, ще забрави зверските нрави и ще стане добър и кротък човек". С такова указание свише, утвърден във вярата, Матей продължил с дивна ревност своето дело сред канибалите.
Фокус: Как се изобразява св. Матей в иконите и с какви символи се олицетворява неговия живот и дело?
Дарин Алексиев: Обичайно е изобразяването на св. ев. Матей да е подчинено на православния канон. Особеното е, че всеки от четиримата евангелисти по описанието на Апокалипсиса се изобразява по определен начин. Заради своя действително изумителен подвиг и самото съдържание на Евангелието още от дълбока древност св. ев. Матей се изобразява като човек или ангел. Другите евангелисти съответно се изобразяват като телец, лъв и орел.
Фокус: Как умира той и случват ли се чудеса след неговата смърт?
Дарин Алексиев: Според житието на свети Матей, от което ние знаем подробно за живота му, той приел жезъла от Господните ръце, слязъл от планината и отишъл в града, където изпълнил заповяданото. Князът на този град на име Фулвиан имал жена и син, обзети от бесове, които по молитвите на св. Матей били изцелени.
Първоначално князът се зарадвал, но впоследствие завидял, че - вместо на него - почести се отдавали на този малко познат чужденец. Затова решил да го погуби. След няколко опита Матей да бъде заловен, отново съпроводени с дивни чудеса, накрая самият княз се принудил да доведе в двореца си светия евангелист, уж за да му благодари, но с мисъл за неговото погубване. Св. Матей знаел за коварния план и сам подканил княза да го изпълни. С приковани към земята с гвоздеи ръце и нозе, св. ев. Матей бил подложен на ужасни страдания. На гърдите му горели дърва, според преданието, /.../ но мъките не довели до неговата смърт. Напротив, той излизал невредим след края на мъченията. Изумен от чудото, князът накрая пожелал да донесат неговите дванадесет златни идола и да ги поставят в кръг около огъня, като ги призовавал на помощ, та тяхната сила да попречи на апостола да се избави от пламъка и да се превърне в пепел. А в огъня светият апостол се молел на Господ на силите да покаже непобедимата Си сила, да яви безсилието на езическите богове и да посрами онези, които им се надяват. И внезапно огненият пламък с ужасен гръм се устремил върху златните идоли и те се разтопили като восък. Много от присъстващите неверници били изгорени, а от разтопените идоли изригнал пламък, който в образа на змей се устремил към Фулвиан, така че той не могъл да избяга и да се избави от опасността, докато не призовал смирено апостола да го избави от гибелта. А Матей запретил на огъня и пламъкът веднага угаснал и подобието на огнен змей изчезнало. Фулвиан искал с почести да извади светия от огъня, но той се помолил и предал святата си душа в ръцете на Бога. Тогава князът заповядал да донесат златен одър и да положат на него честното тяло, неповредено от огъня, да го облекат в скъпоценни одежди и като го вдигнал заедно с велможите си, го внесъл в своя дворец. Но той още нямал съвършена вяра и заповядал да направят железен ковчег, да го запечатат с олово от всички страни и да го хвърлят в морето. Сам князът обещал, че ако не потъне във водата железният ковчег, тогава ще се кръсти заедно с целия народ. Ковчегът не потънал. Канибалът-княз изпълнил обещанието си. Заедно с целия народ на тази страна той приел вярата в Спасителя. Всички били кръстени от оставения от евангелиста епископ Платон. Знаменателно е, че името, което получил в кръщението си князът, било по указание свише - Матей. След няколко години новият Матей се оттеглил от княжеското си царуване и по Божия милост станал епископ на тази страна.
Св. евангелист Матей е написал най-достъпното за четене Евангелие и може би всеки от нас, когато пристъпва към запознаването с Новия Завет или си припомня Св. Писание, е добре да чете и препрочита именно това духоносно Писание, оставено от свети евангелист Матей.

16 ноември 2014 г.

Интервю за агенция ФОКУС: Ива САПУНДЖИЕВА / http://m.focus-news.net/?action=opinion&id=30741

 

 

Още от "Православна мисъл":