ЛЕСТВИЦА

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

ВЪЗНЕСЕНА ОТ ГРОБА НА НЕБЕТО

Св. Григорий Палама
Да се научим на мълчание

Да се научим на мълчание

Игумен Нектарий (Морозов)
Да станеш Йоанов

Да станеш Йоанов

Пенка Христова
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 
Начало » ПРАВОСЛАВНА МИСЪЛ » Агиология и патрология » СВ. ЛАЗАР, ПРИЯТЕЛЯТ БОЖИЙ

СВ. ЛАЗАР, ПРИЯТЕЛЯТ БОЖИЙ

2018-03-29, автор: Д-р Десислава Панайотова, рубрика: Агиология и патрология

ICXC vuzkresiava Lazar MM.jpg

Господ с Марта, Мария и възкръсналия Лазар

Св. Лазар бил ро­дом от Вита­ния, селище близо до Йеру­са­ли­м. Св. Лазар е брат на евангелските  сестри Марта и Мария. Гос­под Иисус Христос много ги обичал и често по­се­щавал дома им във Вита­ния, наричайки Ла­за­р Свой приятел (Йоан 11:3, 5, 11).

След преж­девре­мен­ната смър­т на Ла­за­р, поради обичта и съпричастието Си към потъналото в траур семейство, Господ плакал, споделяйки мъката на Марта и Мария и плачейки за своето творение, поробено от смъртта. Като истински Бог, Иисус Христос въз­кре­сил Лазар от мъртвите, четири дни след кончината му. Ла­зар лежал в гроба и вече миришел (Йоан 11:17-45), но въпреки това станал с повивките си, повинувайки се на всесилната Господня воля - той, Лазар, да оживее. Това чу­до се въз­по­ме­на­ва от Цър­к­вата в ше­стата събота на Ве­ли­кия по­ст (Ла­за­ро­ва събо­та). Вечерта в този славен ден, „шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата" (Йоан 12:1-2). Именно това е моментът, когато всички виждат, че Лазар се е върнал към пълнокръвен живот, а другата сестра на Лазар - Мария - помазва нозете Иисусови с миро и ги отрива с косата си. В дома цари задушевна радост и християнска обич. Христос е обгърнат от неописуемата признателност и любов на възрадваното семейство и на техните близки. Освен това „голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в Иисуса" (Йоан 12:10-11). Юдейските водачи заговорничат и подготвят убийството на Лазар, както съвсем скоро след това ще уговорят и арестуването на Иисус Христос с цел смъртна присъда. Светът си мислел, че е уловил и убил Живота и че ще успее да изтреби Неговите верни свидетели. Но велик е Господ и свято е делото Му, дивна е Неговата сила и непобедим е Неговият промисъл. Защото Христос е възкресението и животът и сам казва „В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света" (Йоан 16:33).

Христос възкръсва! А след това - вдъхновен и укрепен от най-дивното Възкресение - св. Лазар напуска Юдея и се отдалечава на ост­ров Кипър, където проповядва Евангелието на кипърци и впо­след­ствие бива по­став­ен за епи­ско­п. Пре­да­нието разказва, че Ла­зар, би­дейки епи­ско­п, се удо­сто­ил с по­се­ще­нието на Бо­жи­ята майка в Кипър и по­лу­чил от нея омо­фор, изработен от нейните ръце. След възкресяването си св. Ла­зар живял еще 30 години в стро­го въздър­жа­ние. Починал в гр. Китим на ост­ро­в Ки­пъ­р, бидейки прославен от Църквата като епископ Китийски.

Във Вита­ния, раз­по­ло­жен­а на източната страна на едно от пред­хъл­мията на Еле­он­ската планина, и до днес е запазена първата гроб­ни­ца на Ла­за­р - в която почивало тялото му преди възкресяването му от Иисус Христос.

1 Vitania stulbi grob sv.Lazar.jpg

Неголемият вход, про­би­т в ска­лата, во­ди в тясна дълбока  тъмна пе­ще­ра. Спускайки се по 25 стъпала, поклонниците застават на неголяма междинна пло­щад­ка с ка­мен­на маса в ъгъла, която слу­жи за пре­сто­л в дните за бо­го­слу­же­ния около Ла­за­рова събо­та.

2 Vitania stulbi grob sv.Lazar.jpg

Пло­щад­ката се смята за онова място, от което Гос­под повелил: „Ла­за­ре, излез вън!" (Йоан 11:43). След още 5 стъпала надолу е самата по­гре­бална пе­ще­ра.

3 Vitania stulbi grob sv.Lazar grobnata peshtera.jpg

Тук обик­но­вено се про­чи­та Еван­ге­лието от Йоан­, свързано с възкресението на Ла­за­р (Йоан 11:1-7, 11-45). Тук се пеят и тро­па­рите за Вход Господен в Йерусалим (Цветница / Връбница). Тук е раз­по­ло­жен и един голям окръг­лен­ „камък на бе­се­дата", от който мнозина по­лу­чават из­це­ле­ния. Той се счита за камъка, при който Господ е беседвал една след друга със сестрите на Лазар - Марта и Мария, докато е отивал към гробницата, за да го съживи.

На ост­ро­в Ки­пъ­р е вто­рата гроб­ни­ца на пра­вед­ния Ла­за­р, която се намира на 90 км от г­ра­д Ли­мас­о­л. Друг град, свързан със служението на св. Лазар, е Лар­на­ка, където се намира храмът, по­светен на първия кипърски епископ, на което място се счита, че той е слу­жил.

SvLazar ep.Kitiiski v Kipur.jpg

Св. Лазар, епископ Китийски

Днешният храм е изграден върху пър­во­на­чал­на църк­ва от IX-Х в., по­стро­ен­а над самия гроб на св. Ла­за­р. На­сто­я­щият каменен хра­м е от XVII в.

4 Larnaka hram nad groba na sv.Lazar.jpg

Отляво на олтара се намира чу­до­твор­на ико­на на св. Бо­городица, а отдясно е пещерата-гроб­ни­ца на приятеля Христов св. Ла­за­р, епископ Китийски. Входът към пе­ще­рата представлява 7 стъпала, водещи под храмовия олтар. Пе­ще­рата е с размер 6х12 м.

5 Larnaka kripta sv.Lazar.jpg

Мо­щите на св. Ла­за­р са в средата: гла­вата му и по­ло­ви­ната от неговите ко­сти. (Вто­рата по­ло­ви­на от светите му мо­щи е би­ла пренесена в Кон­стан­ти­но­по­л. Но през ХIII в. кръстоносците ги присвоили и отнес­ли във Фран­ция - в гр. Мар­силия. Междувременно на Запад възникват противоречиви легенди за св. Лазар и за местополжението на неговия гроб и на втората половина от мощите му. Тези легенди не заслужават доверие.) Нап­ряко на пе­ще­рата в храма в Ларнака има саркофаг с над­пис: «Ла­зар - приятел Бо­жий». Саркофагът е с размер 1,3х0,8х0,7 м. Това свято място се почита от всички пра­во­слав­ни християни като ве­ли­ка свети­ня, като несъмнено до­ка­за­телство за върховната ми­ло­ст, люб­ов и все­мо­гъ­ще­ство на Бога. Тук е почивал св. Лазар след втората си кончина. Праведният Лазар, който е познал в Христа пътя, истината и живота и е изпитал върху самия себе си радостта от обещаното на всички ни възкресение.

С възкресяването на св. Лазар на Лазарова събота Господ Иисус Христос предвъзвестява Своята победа над греха и смъртта, която посрещаме и славим в неделята на Христовото Възкресение, Празника на празниците - надеждата, радостта и славата на всички Христови приятели от всички времена!

Св. Лазаре, моли Бога - и нас да възкреси в последния ден за живот вечен, светъл и блажен! Амин.

 

Още от "Православна мисъл":