29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СВ. СИНОД - относно правата на родителите и принудителната институционализация на децата от най-ранна възраст, 12.12.2012г.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СВ. СИНОД НА БПЦ относно предвижданите в Законопроект за предучилищното и училищното образование № 202-01-201 на 41 НС на Р България лишаване на родителите от право на образователна инициатива и принудителна институционализация на малките деца

На 15 юни 2012 г. Св. Синод в пълен състав с прот. № 17 / 15. 06. 2012 г., § 2 прие СТАНОВИЩЕ на СВ. СИНОД НА БПЦ-БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ относно Законопроект за предучилищното и училищното образование № 202-01-201, внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 05.04.2012 г. Становището изразява исканията на Св. Синод на БПЦ-БП за зачитане религиозно-образователните права на обучаващите се деца в контекста на тяхната семейна традиция.

Взимайки предвид и последното Становище на Национална мрежа на родителите относно същия Законопроект, Св. Синод държи да подчертае, че Законопроектът неправилно лишава родителите от правото им да осигуряват и да избират вида възпитание и образование за своите деца според своите философски, религиозни и педагогически убеждения (установено в Европейската харта за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека, Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за политическите и граждански права).

Св. Синод подкрепя гореспоменатото Становище на Националната мрежа на родителите и в частта му, касаеща идеята на законодателя за твърде ранното въвличане на децата в учебния процес, което представлява принудителна институционализация на децата още от 4-годишна възраст.

Св. Синод също така категорично поддържа исканията на Националната мрежа на родителите за родителско участие в образователния процес с необходимите за това правомощия, за образователна инициатива извън държавната образователна система и за правото им на сдружаване с цел да осигуряват отглеждане, възпитание и образование на децата си съобразно тяхното индивидуално развитие, потребности и религиозна принадлежност.