18 юни 2024, вторник

Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул
church

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ на участниците в Националното литийно шествие "Образование за духа и доброто бъдеще на нашите деца"

С ИСКАНЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ С ЦЕЛ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО РЕЛИГИЯ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41 НС НА Р БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Г-Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ

Ние, участниците в Националното литийно шествие „Образование за духа и доброто бъдеще на нашите деца" - представителите на БПЦ-Българска Патриаршия, политици, общественици, педагози, родители и граждани,

Като виждаме ясно и с голяма тревога, че духовно-нравствената криза, в която се намира нашето общество, се отразява пагубно на децата ни и че българската образователна система не използва пълния капацитет на своите добре изпитани традиции за възпитание и образование на духа,

Като сме убедени в неотложната необходимост всички отговорни институции в България: Църквата, семейството, училището и държавата съвместно, незабавно и с всички сили да подпомогнат българските деца в тяхното развитие като благородни и хармонични личности,

Като отчитаме всеобщопризнатото и приложено в практиките на ЕС право на всички деца да получават образование при зачитане на личната и семейната им религиозна идентичност,

Като изразяваме позицията на мнозинството български граждани, които - след многохилядни подписки през последните двадесет години на преход - настояват гласа им най-после да бъде чут,

Считаме, че духовен вакуум не съществува и че там, където отсъства сериозно и добродетелно духовно-нравствено развитие, се настанява разрушителната епидемия на отрицанието, разврата, наркотиците и деструктивните учения. Затова заявяваме своето категорично искане чрез средствата на възпитанието и образованието децата ни да бъдат защитени от опасностите на консуматорския светоглед, духовната обърканост, нравствения упадък и ценностния разпад.

Твърдо сме убедени, че за постигането на тази цел трябва да следваме примера на нашите предшественици. Защото винаги, когато достойните ни предци са обръщали окрилен взор към бъдещето на родината ни, те са мислели за носителите на това бъдеще - децата, за тяхното благочестиво възпитание и за всестранното им образование. И за да има силна и благоденстваща България, нашите мъдри прадеди са възпитавали следващите поколения в това да милеят за род и език, за вяра и традиция, за Църква и Отечество.

Затова твърдо настояваме правата и потребностите на мнозинството български деца, които имат православно самосъзнание, да бъдат защитени и удовлетворени, чрез възможността в задължителната си подготовка всички те да получават възпитание и образование в духа на православните ценности. Родолюбивите ни предшественици са знаели, че народ без корени няма бъдеще. А за нашия народ дълбокият корен и неизчерпаемият източник на духовни и морални сили, на социално единство и благопреуспяване е православната вяра с нейната възвишена духовност, безусловно човеколюбие и висока култура.

Призоваваме българската държава мъдро и отговорно да изпълни дълга си пред бъдещите поколения, като чуе гласа ни и възприеме предложенията за съвместна работа, дадени от страна на Българската православна църква по този националнозначим въпрос. Историята ни учи, че България осъществява същински и траен напредък само тогава, когато управляващите ръководят страната в единодействие с Църквата, която винаги се е грижела и се грижи, служела е и служи на цялата нация.

Затова настояваме за незабавно пристъпване към съвместно подготвяне на законодателни промени, които да гарантират, че нашите деца ще бъдат укрепени в доброто и че в детската градина и в училище те ще могат да придобиват морална сила твърдо да противостоят на греха в себе си и на злото в заобикалящия ги свят. А това може да се осъществи и да има дълготрайни плодове, ако конфесионално и нравствено ориентираното изучаване на „Религия" залегне в задължителната им подготовка.

„Недейте се лъга: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне", казва св. апостол Павел (Послание до галатяни, 6:7)."Дайте на юношеството надлежно възпитание в духа на вярата и вие сте направили всичко, що е потребно, за да бъде отечеството честито и славно", ни съветва приснопаметният Старозагорски митрополит Методий Кусев. Защото благочестиво възпитаните и образовани младежи и девойки ще бъдат утре себеотдайни родители, трудолюбиви работници, добри учители, разумни експерти, почтени политици, високопринципни управници, истински патриоти и достойни човеци.

Това е, от което България се нуждае!

Това е, което искаме за всички български деца!

Това е, което трябва да посеем сега!

За участниците в Националното литийно шествие „Образование за духа и доброто бъдеще на нашите деца":

Председател на Св. Синод

МАКСИМ, Патриарх Български

София, 24 септември 2010 г.