01 октомври 2022, събота

* Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Ананий. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Йоан Кукузел (Тип. с. 93)
church

10. Второ съборно послание на св. ап. Иоана Богослова

ГЛАВА 1.

1. Аз, старецът - до избраната госпожа и нейните чеда, които истински обичам, - и не само аз, но и всички, които са познали истината, -

2. заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки:

3. да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов.

4. Много се зарадвах, че намерих твои чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца.

5. И сега те моля, госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме отначало, да любим един другиго.

6. А любовта се състои в това, да постъпваме по Неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули отначало, за да постъпвате по нея;

7. защото в света влязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът; такъв човек е прелъстник и антихрист.

8. Пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда.

9. Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога; който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца, и Сина.

10. Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемайте у дома си и не го поздравявайте;

11. защото, който го поздравява, участвува в неговите лоши дела.

12. Ако и да имах много да ви пиша, ала не исках на книга и с мастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря уста с уста, та радостта ми да бъде пълна.

13. Поздравяват те чедата на избраната твоя сестра. Амин.