14 април 2021, сряда

Св. Мартин, папа Римски (Прежд. лит.) (вечерта ­ Малко повечерие с целия канон на св. Андрей Критски) (Тип. с. 438)
church

Жития на светиите

Житие

12.10.2021 г. - Св. Мартин Милостиви

Житие

Бъдещият светец и покровител на Франция е роден в Панония през 316 г. сл. Хр. (в днешната територия на Унгария, Хърватия и Австрия), в нехристиянско семейство. На десет години той се обръща към християството и става катехумен (оглашен) в местната християнска община, въпреки протестите на своите родители. Мартин служил в Галия и дори достигнал до по-висок чин в редиците на армията. Там получава видение от Бога и става духовник. През 371 г. св. Мартин, против волята си, бил избран за епископ на град Тур. Като епископ св. Мартин обръща много внимание на евангелизацията на местните хора, които били езичници. Св. Мартин се преставя пред Бога в гр. Кандес на 8 ноември 397 година. Той става един от най-почитаните светии на Запад.


Последна промяна: 15.02.2021 г.