15 април 2021, четвъртък

Св. апли Аристарх, Пуд и Трофим
church

Жития на светиите

Житие

22.10.2021 г. - Св. равноапостолни Аверкий Йераполски

Житие

Св. Аверкий бил трети епископ на град Йерапол, Мала Азия. Живял в края на първия и началото на втория век. Дейността му в Йерапол била свързана с много трудности. Тук в началото на неговото светителствуване християните били твърде малко. Той употребил всички усилия да увеличи броя на членовете на Църквата. Бог го подкрепял чрез много чудеса. С проповедническа цел св. Аверкий обиколил Сирия, Киликия, Месопотамия. Бил и в Рим. Затова е наречен равноапостолен. Умрял в 167 г. на 72-годишна възраст.


Последна промяна: 15.02.2021 г.