14 април 2021, сряда

Св. Мартин, папа Римски (Прежд. лит.) (вечерта ­ Малко повечерие с целия канон на св. Андрей Критски) (Тип. с. 438)
church

Жития на светиите

Житие

17.11.2021 г. - Св. Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийски

Житие

Св. Григорий, епископ Неокесарийски, Чудотворец - като християнин обикнал молитвата и пустинния живот. Верните усърдно се молили да им стане епископ и Бог изпълнил желанието им. Като станал епископ в Неокесария, имало само 17 християни, а преди смъртта си узнал, че в града са останали 17 езичници.  Проявил добродетелни дела и пазил Църквата от ереси. Починал в 265 година. Смята се, че блажената кончина на св. Григорий Неокесарийски била между 266 и 270 година. Недълго преди смъртта си (през 264 г.) той, заедно с брат си Атинодор, епископ на ПонтРечник, присъствал на Антиохийския събор против Павел Самосатски. Освен чудесния по своя произход символ на вярата (виж по-долу), на св. Григорий Неокесарийски принадлежат 'Каноническо послание" (по повод нападението на Понт и на цяла Мала АзияРечник от борейците и готите) и "Похвално слово за Ориген". Мощите на св. Григорий Чудотворец първоначално били в създадения от него Неокесарийски храм. През 1587 г. главата на светеца била пренесена в Улисипон (Лисабон).


Последна промяна: 15.02.2021 г.