01 октомври 2023, неделя

2 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Анания.Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Йоан Кукузел (Тип. с. 93). Гл. 8, утр. ев. 6, ап. 2 Кор. 6:16-7:1(с. 185), лит. ев. Лк 6:31-36
church

Жития на светиите

Житие

13.06.2023 г. - Св. мъченица Акилина

В палестинския град Вивлос се родила св. Акилина. На десетата година Акилина останала кръгло сираче. Тя не забравила поуките на майка си, стараела се да изпълнява волята Божия, твърдо се уповавала на милостта Господня и усърдно се молела на Бога. Управителят Волусиан се опитал да склони светата мъченица да принесе жертва на боговете и да се отрече от своята вяра. По онова време светицата била едва на тринадесет години. През време на мъченията Господ многократно помогнал на мъченицата. Управителят наредил да я умъртвят, когато обаче я отвели на смърт, тя помолила да й дадат време за последна молитва. Като поблагодарила на Господа за всесилната Му помощ, тя тихо починала. Палачът пристъпил да изпълни присъдата, но намерил девойката е мъртва.