26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

УЧЕНИЕ ЗА НАДЕЖДАТА

Понятие за християнската надежда, нейната основа и средства

Въпрос. Какво е християнската надежда?
Отговор. Успокоение на сърцето в Бога с увереност, че Той непрестанно се грижи за нашето спасение и ни дарява обещаното блаженство.

В. На какво се основава християнската надежда?
О. Господ Иисус Христос е нашата надежда или основата на нашата надежда (1 Тим. 1:1).
Напълно се надявайте на принасяната вам благодат при явяването Иисус Христово (1 Петр. 1:13).

В. Кои са средствата за придобиване на спасителната надежда?
О. Средствата за това са:
1) молитвата;
2) истинското учение за блаженството и действителното следване на това учение.

 

Учение за блаженството

В. Какво трябва да присъединим към молитвата, за да се утвърдим в надеждата за спасение и блаженство?
О. Собствения подвиг за достигане на блаженство. За това говори сам Господ: защо Ме зовете: Господи, Господи! а не вършите, каквото казвам? (Лук. 6:46).
Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен (Мат. 7:21).

В. Какво учение може да ни ръководи в този подвиг?
О. Учението на нашия Господ Иисус Христос, накратко предложено в Неговите изречения за блаженството.

В. Колко са тези изречения?
О. Следните десет:

  1. Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
  2. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
  3. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
  4. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
  5. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
  6. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
  7. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
  8. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
  9. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
  10. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата (Мат. 5:3-12).

 

В. Какво трябва да се отбележи за тези изречения, за да бъдат правилно разбрани?
О. Господ предложил в тези изречения учение за достигане на блаженството, както именно казва Евангелието: като отвори устата си, поучаваше. Но като кротък и смирен по сърце, Той предложил Своето учение, без да заповядва, а като облажава тези, които свободно ще го приемат и изпълнят. Преди това, във всяко едно изречение за блаженството трябва да се разглежда: първо, учението или заповедта, и второ, облажаването или обещанието на награда.

Из „Вяра и живот, Православен християнски катехизис", изд. „Св. вмчк Георги Зограф", Света Гора, 2003 г.