18 юни 2024, вторник

Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул
church

Днес, 25 юни 1971 година, Св. Синод в пълен състав пристъпи, съгласно чл. 20 от Устава на БПЦ, към избор, с тайно гласоподаване, на трима епархийски митрополити, като достойни за патриаршеския престол.

След проверка на подадените бюлетини се установи, че с пълно више-гласие са избрани:

† Св. Ловчанския митрополит Максим ­ 11 гласа

† Св. Врачанския митрополит Паисий ­ 9 гласа

† Св. Доростолския и Червенски митрополит Софроний ­ 8 гласа.

В този избор нямаха право да бъдат избираеми Високопреосвещените митрополити: Старозагорски митрополит Панкратий и Видински митрополит Филарет, поради това, че нямат определената от Устава на БПЦ възраст и изискуемите се пет години митрополитско служение като епархийски архиереи и Пловдивския митрополит Варлаам, поради липса на петгодишно служение като епархийски архиерей (чл. 15, т. 2).

Имената на избраните с пълно вишегласие трима митрополити, като достойни за патриаршеския престол, да се съобщят писмено на министъра на външните работи (чл. 20), за да се произнесе съгласно чл. 15, т. 5 от Устава на Българската православна църква, радват ли се на доверието на Правителството.


Наместник-председател
на Св. Синод:
† Ловчански Максим

Членове:
† Врачански Паисий
† Варненски и Преславски Йосиф
† Сливенски Никодим
† Неврокопски Пимен
† Великотърновски
   Стефан
† Доростолски и
   Червенски Софроний
† Ню-Йоркски Андрей
† Старозагорски
   Панкратий
† Пловдивски Варлаам
† Видински Филарет
† Знеполски епископ Йосиф,
    управляващ Акронската и
    Детройтска епархии.