28 септември 2021, вторник

* Преп. Харитон Изповедник. Св. прор. Варух (Тип. с. 90)
church

Уважаеми читатели, множество православни музикални и литургични изпълнения на БПЦ-Българска Патриаршия можете да видите и чуете в официалния канал на БПЦ-БП в глобалната мрежа за видеоразпространение, видеосподеляне и видеообмен You Tube като потърсите или зададете следния акаунт: BGPATRIARSHIA927 .

Последна промяна: 21.08.2020 г.