09 февруари 2023, четвъртък

Св. мчк Никифор (Отдание на Сретение Господне) (Тип. с. 216, т. 1)
church

Излезе от печат ново, трето издание на една от класическите за Църквата ни книги „Нашата надежда" на Синодално издателство. Изданието е изцяло обновено по отношение както на своята предпечатна подготовка, така и по своя художествен вид, който хармонира на топлия и загрижен пастирски текст.

Книгата „Нашата надежда" на практика се явява втория том от единната катехизаторска трилогия „Нашата вяра, надежда и любов".

Книгата, за разлика от широкопопулярния първи том „Нашата вяра", е вече самостоятелен авторски труд на приснопаметния архимандрит д-р Серафим. Състои се от просветителните негови беседи върху Блаженствата със задълбочени тълкувания на значението им за живота на християнина. Всяко от блаженствата, указани от Самия Господ Иисус Христос в Проповедта Му на планината, е разгледано откъм популярния за времето на автора метод на конкретизиране на определени добродетели и съответно на грехове, които имат пряка връзка с даденото блаженство по отношение на неговото съблюдаване или не.

Предходното второ издание на книгата е реализирано от Синодално издателство през 1953 г. От тогава до сега изминаха не само много години, но и много нрави в българското общество от вярващи измениха своя облик и насока. Но духовните ценности в човешкия живот, въпреки неизбежните промени в техните външни прояви, винаги са запазвали и ще запазват своята непреходна, вечна и неизменима духовна същност, произтичаща от тяхната Основа - крайъгълния Камък на обществото на Духа - Господ Иисус Христос.

***

Цената на книгата - 7 лв. - я прави достъпна освен за духовните семинарии, за които е предназначена като учебно помагало, но и за най-широк кръг читатели.

Синодално издателство разполага с книгата.

При закупуване на количество над 10 броя се ползва 20% отстъпка.

Телефон за поръчки: 02 / 980 30 16.

e-mail: sinizdat@gmail.com