01 август 2021, неделя

✝ 6 Неделя след Петдесетница. Св. мчци 7 братя Макавеи. Св. Соломония. Св. Елеазар. Произхождение (изнасяне) на св. Кръст. Гл. 5, утр. ев. 6, ап. Рим. 12:6-14 (с. 106), лит. ев. Мт 9:1-8 (Водосвет) (Начало на Богородичния пост) (Тип. с. 385, т. 2)
church

Излезе от печат ново, трето издание на една от класическите за Църквата ни книги „Нашата надежда" на Синодално издателство. Изданието е изцяло обновено по отношение както на своята предпечатна подготовка, така и по своя художествен вид, който хармонира на топлия и загрижен пастирски текст.

Книгата „Нашата надежда" на практика се явява втория том от единната катехизаторска трилогия „Нашата вяра, надежда и любов".

Книгата, за разлика от широкопопулярния първи том „Нашата вяра", е вече самостоятелен авторски труд на приснопаметния архимандрит д-р Серафим. Състои се от просветителните негови беседи върху Блаженствата със задълбочени тълкувания на значението им за живота на християнина. Всяко от блаженствата, указани от Самия Господ Иисус Христос в Проповедта Му на планината, е разгледано откъм популярния за времето на автора метод на конкретизиране на определени добродетели и съответно на грехове, които имат пряка връзка с даденото блаженство по отношение на неговото съблюдаване или не.

Предходното второ издание на книгата е реализирано от Синодално издателство през 1953 г. От тогава до сега изминаха не само много години, но и много нрави в българското общество от вярващи измениха своя облик и насока. Но духовните ценности в човешкия живот, въпреки неизбежните промени в техните външни прояви, винаги са запазвали и ще запазват своята непреходна, вечна и неизменима духовна същност, произтичаща от тяхната Основа - крайъгълния Камък на обществото на Духа - Господ Иисус Христос.

***

Цената на книгата - 7 лв. - я прави достъпна освен за духовните семинарии, за които е предназначена като учебно помагало, но и за най-широк кръг читатели.

Синодално издателство разполага с книгата.

При закупуване на количество над 10 броя се ползва 20% отстъпка.

Телефон за поръчки: 02 / 980 30 16.

e-mail: sinizdat@gmail.com

Последна промяна: 20.08.2020 г.