19 април 2024, петък

Преп. Йоан Ветхопещерник (Прежд. лит.) (вечерта – Малко повечерие с целия Богородичен канон и акатист) (Тип. с. 439)
church

Налице е поредният документален том от „Непубликувани чудеса на св. Йоан Рилски". Те са записани от архимандрит Климент Рилец по удостоверените свидетелства на самите изцелени и техните близки.

Издание на Синодално издателство книгата се издава по решение на Св. Синод на Българската православна църква. В настоящото издание се публикуват чудесата, събрани от съставителя главно в периода от 1935 до 1961 година.

В продължение на десетилетия архимандрит Климент Рилец е на послушание в Рилската св. обител като секретар, библиотекар, ефимерий, доброволен екскурзовод, завеждащ регистъра за сумите, изпращани от християни за различни църковни служби. През цялото това време той грижливо събира свидетелства за чудесата на св. Йоан, както от писмата, които пристигат в манастирската канцелария, така и от устни свидетелства, за които съставя актове с подписите на свидетелстващите и трето лице.

В края на 1961 г. Рилският манастир е национализиран от "народната" власт и обявен за музей, а монасите са преместени в други манастири. Архим. Климент Рилец, заедно с други братя, е зачислен към братството на Бачковския манастир. Там вече в напреднала възраст обработва и преписва поредицата от "Непубликувани чудеса на св. Йоан Рилски", усърден труд, който той приключва на 18 април 1965 г. (Цветница).

В края на книгата са приложени: подробна автобиография на съставителя архим. Климент Рилец, Завет на св. Йоан Рилски и Молитва към светеца.

Разпространява се от Синодално издателство и Рилски манастир.

За справка: 02/9803016

Синодално издателство, март 2012 г.