26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

Автор: гл. ас. Димитър ГРИГОРОВ

Издателство: Обнова, Сливен 2009 г.

Обем: 95 стр.

Формат: 60/84/16

Книгата на талантливия рано починал хоров диригент Димитър Григоров е задълбочено изследване на делото и биографията на Добри Христов. Сам авторът я определя като историческа справка за „първия български професионален музикант". С ерудицията на музикален познавач, за която в голяма степен допринася многообразната дългогодишна музикантска дейност на неговия баща - маестро Методий Григоров, той дълбоко вниква в събитията от музикалната ни история и анализира епохата и личностите около Добри Христов, както и творческите му постижения и мястото му в църковно-музикалната ни дейност.

Тук диригентският мах и музикалната мисъл на Димитър Григоров са се слели в едно, за да представят на любителите на българската музика един изряден труд за великия Добри Христов.