15 юни 2024, събота

Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски. Св. Ефрем, патр. Сръбски, българин
church

"Славянският език по Христоматията на славянския език - речник (1852 г.), съставен от йеромонах Неофит Рилски"

 

изд. Stamouli, Солун 2008 г.

Под научната обработка и с подробните коментари на доц. д-р Константинос Г. Нихоритис излезе от печат като фототипно издание славяно-гръцкият речник на видния български езиковед и педагог йеромонах Неофит Рилски.

Йеромонах Неофит Рилски съставя славяно-гръцкия речник за нуждите на преподавателската си дейност във Висшето богословско училище на Вселенската патриаршия на о-в Халки, където през 1847 г. е поканен за професор-титуляр на новооснованата там катедра по славянски език. Речникът излиза от печат в Константинопол през 1852 г. със заглавие „Христоматия на славянския език".

Сега след повече от 150 години този речник е отново на разположение на гръцките студенти. Той заедно с наръчника по славянска граматика на професор Йоанис Димитриадис (Константинопол, 1950 г.) съставлява главната част на учебника по славянски език на доц. д-р Константинос Нихоритис. С този учебник се възстановява една стародавна традиция на обмен и сътрудничество между православните гръкоезични и славяноезични народи.

 

Съставителят доц. д-р Константинос Нихоритис е роден през 1955 г. в Дафни, Тива - Гърция. Завършил Атониадата (семинарията на Света Гора - Атон), той продължава своето образование в Софийската духовна академия при ректорството на Драговитийски епископ Йоан (по-късно игумен на Рилския манастир).

През 1987 г. Константинос Нихоритис защитава докторска дисертация към БАН в областта на славянската филология и книжнина. По-късно специализира старославянски език, палеография, старославистика и балканистика във Велико-търновския университет.

Понастоящем е преподавател във Флорина в катедрата по балканистика на Западно-македонския университет - Козани, Гърция.