28 юли 2021, сряда

Св. апли и дякони Прохор, Никанор, Тимон и Пармен
church

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛОВЧАНСКА ЕПАРХИЯ В ПОДКРЕПА НА СТАНОВИЩЕТО НА ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ относно ПРЕДСЪБОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪБОРА В КРИТ (16-27 юни 2016 г.)