01 август 2021, неделя

✝ 6 Неделя след Петдесетница. Св. мчци 7 братя Макавеи. Св. Соломония. Св. Елеазар. Произхождение (изнасяне) на св. Кръст. Гл. 5, утр. ев. 6, ап. Рим. 12:6-14 (с. 106), лит. ев. Мт 9:1-8 (Водосвет) (Начало на Богородичния пост) (Тип. с. 385, т. 2)
church

адрес: 4000 гр. Пловдив, бул. "6 септември" 181; тел: 032/ 664 354, тел./факс 032/ 632 618

e-mail: seminaria@nat.bg  website: www.seminaria.org

О Б Я В А за прием за учебната 2010/2011 г.

В Пловдивската духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий" ще се приемат за редовен петгодишен курс на обучение ученици, завършили VII клас с примерно поведение и добър успех.

Най-късно до 10 юли /събота/ включително, всеки кандидат трябва да подаде молба до Ректора на Семинарията, към която да приложи следните документи:

1. Православно свидетелство за свето Кръщение.

2. Свидетелство за завършен VII клас.

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей.

4. Медицинско свидетелство, картон, справка от психодиспансера по местоживеене и ксерокопие от здравноосигурителната книжка на стр. 1, 2, 29 и 30 с нанесени имунизации.

5. Саморъчно написана автобиография.

6. Молба до Ректора на Семинарията.

Документи ще се приемат с препоръчана поща /ксерокопие/ и по електронен път на посочения е-mail адрес /сканирани/. На посочен от кандидатите електронен адрес ще бъде изпратено потвърждение с входящ номер.

КАНДИДАТИТЕ ПОЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

1. Изпит по пеене, за проверка на музикалния слух на кандидата /гамата и една песен - желателно църковна/.

2. Да се знае наизуст молитвата "Отче наш..." на български език.

3. При класирането на кандидатите се взима предвид и успехът от завършения VІІ клас.

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 10 ЮЛИ 2010 г. /СЪБОТА/ ОТ 9,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА СЕМИНАРИЯТА.

Учениците семинаристи живеят на пълен пансион и са на издръжка на Светия Синод на Българската православна църква. Учениците заплащат всяка година фондова такса в размер на една минимална работна заплата, която внасят на две части в началото на всеки учебен срок.

При наличие на кандидати и свободни места, ръководството на Семинарията взе решение за провеждането на ВТОРИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ, които ще се проведат на 4 септември 2010 г. /събота/ от 9,00 часа в сградата на Семинарията.

Документите ще се приемат до 04.09.2010 г.

Приетите следва да се явят в Семинарията на 13 септември 2010 г. за настаняване.

Тържественото откриване на учебната година ще стане на 14 септември 2010 г. - Кръстовден /вторник/.

СПРАВКИ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ТЕЛЕФОН: 032 / 66 43 54

Последна промяна: 20.08.2020 г.