18 юни 2024, вторник

Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул
church

адрес: София 1146, пл. Велчова заверa №2

Teлефон/Факс: 8680144; 8689444; 8622801

e-mail[email protected]  website: www.sofia-seminaria.org

ОБЯВА за прием за учебната 2010/2011 г.

За учебната 2010/2011 г. ще се приемат:
I. За РЕДОВНИЯ ПЕТГОДИШЕН КУРС на обучение - ученици, завършили VII и VIII клас, не по-възрастни от 17 години, с успех най-малко добър 4.00.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Свидетелство за православно св. кръщение
2. Удостоварение за завършен VII клас или свидетелство за основно образование
3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей
4. Медицинско свидетелство
5. Справка от психодиспансера по местоживеене
6. Лична амбулаторна карта и имунизационен паспорт
7. Здравна книжка
8. Молба до ректора на семинарията (попълва се по образец в канцеларията)
9. Автобиография (попълва се по образец в канцеларията)
10. 3 бр. снимки
Кандидатите полагат следните приемни изпити:
1. Писмен изпит по български език (преразказ, синтактичен и морфологичен разбор на изречение);
2. Молитвата "Отче наш" наизуст - на български или църковнославянски език;
3. Изпит по пеене за проверка на музикалния слух - гамата и една песен (желателно е да бъде църковна);
II. ЗА ДВУГОДИШНИЯ ПАРАЛЕЛЕН КУРС - за кандидати, завършили средно образование:
Необходими документи за кандидатстване:
1. Свидетелство за православно св. кръщение
2. Диплома за завършено средно образование
3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей
4. Медицинско свидетелство
5. Справка от психодиспансера по местоживеене
6. Лична амбулаторна карта и имунизационен паспорт
7. Здравна книжка
8. Свидетелство за съдимост
9. Венчално свидетелство (за семейните кандидати)
10. Молба до ректора на семинарията (попълва се по образец в канцеларията)
11. Автобиография (попълва се по образец в канцеларията)
12. 2 бр. снимки
До кандидатстване не се допускат второбрачни и разведени!
Кандидатите полагат следните приемни изпити:
1. Писмен изпит по български език (преразказ, синтактичен и морфологичен разбор на изречение);
2. Устен изпит по Свещ. история на Стария и Новия Завет - върху първата част от книгата "Нашата вяра" на Архимандрит Серафим;
3. Изпит по пеене за проверка на музикалния слух - гамата и една песен (желателно е да бъде църковна).

  • Срок за подаване на документи - до деня на изпита.
  • Приемните изпити ще се проведат в сградата на Софийската духовна семинария, пл. "Велчова завера" № 2, както следва:

- Първи изпит на 03.07.2010 година (събота) от 9,00 ч.
- Втори изпит на 04.09.2010 година (събота) от 9,00 ч.

  • Резултатът от приемните изпити се обявява същия ден.
  • Редовните ученици и курсистите живеят на пансион в Семинарията и са на издръжка на Българската православна църква.
  • Учениците заплащат всяка година фондова такса в размер на минималната работна заплата за страната, която внасят на две части в началото на всеки учебен срок.
  • На изключените или доброволно напуснали фондовата такса не се възвръща, като допълнително се заплащат изразходваните за тяхното пребиваване средства.
  • Приетите ученици следва да се явят в Семинарията за настаняване на 13 септември 2010 г. (понеделник) до 17,00 ч.
  • Откриването на новата учебна година ще бъде на 14 септември 2010 г. (вторник), с празнична св. Литургия, отслужена в семинарския храм "Св. Йоан Рилски".

 

Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски" е основана през 1903 г. като средно общообразователно духовно училище, в което се обучават младежи на възраст от 15 до 20 години от цялата страна и етнически българи от Македония, Молдова, Украйна и Албания, верни на светото Православие чeда.
Всички ученици живеят на пълен пансион. Издръжката е от Св. Синод на БПЦ.
През вековната си история Семинарията успява да покаже на обществото, че с възпитателно-образователната си дейност може да създава добри кадри на Църквата и Родината ни.
Висшият църковен клир на Българската православна църква е съставен от възпитаници на духовната ни школа.
Софийската духовна семинарията „Св. Йоан Рилски" дава своя принос и в областта на академичното знание. Нейни възпитаници защитават докторски дисертации в различни научни сфери.
Днес Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски" е средно общообразователно духовно училище, отговарящо на всички изисквания на МОМН. Учебната програма е насочена към няколко образователни сфери. Учениците ни учат богословски дисциплини, изучават английски и руски език, както и езици, които се преподават само в нашето учебно заведение, като латински, гръцки и църковнославянски. Силно застъпен е историческият цикъл. Изучава се гражданска история, обща църковна история и история на Българската православна църква. Освен изброените дисциплини, в Семинарията усилено се изучава и древно църковно пение (пеене). Учебното заведение разполага с богата библиотека, мултимедиен кабинет, компютърна зала, фитнес зала, интернет-кафе и спортен салон.
Дворът на Семинарията е разположен върху 98 декара зелена площ. В него са засадени изключително редки растителни видове. В източната му част е разположена спортната площадка, която се състои от футболно игрище с тревно покритие и тенис-кортове, които се използват целогодишно.
За нас отделният ученик е от значение, като за всеки един се полагат усилия от добре подготвени педагози, за напредване в образованието и възпитаване в православни ценности. За нас е важно да възпитаваме добри граждани на Република България.

От Ректората

 

Неугасващо огнище на православния християнски дух

Архимандрит Сионий (сега Велички епископ),

ректор на Софийската духовна семинария до 1 юли 2009 г.

Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски" е средно духовно учебно заведение, което има за цел да подготви свещенослужители и други служители на Българската православна църква, прегърнали основните истини на православното християнско учение и изконните български традиции и възпитани в дух на родолюбие и евангелските добродетели. Софийската духовна семинария се стреми да опази и да утвърждава православната вяра, като чрез различни форми привлича все повече хора да дойдат в Църквата и да доизградят нейния съвременен облик, опиращ се на традициите на светото Православие.

От своето създаване до наши дни Софийската духовна семинария носи името „Св. Йоан Рилски". Такова е решението на Св. Синод на БПЦ, взето по две причини: първо, защото св. Йоан Рилски е всепризнат закрилник на българския народ, най-великият наш светец, и второ, защото Софийската духовна семинария е наследничка и продължителка на учебно-възпитателното дело на Самоковското богословско училище, което е носило това име и е било на издръжка на Рилския манастир, а св. Йоан Рилски е ангелът и патронът на тази света обител.

Понастоящем в Софийската духовна семинария се обучават около 300 младежи. Тъй като по статут тя е средно духовно учебно заведение, се намира под прякото ведомство на Светия Синод на БПЦ, а учебните планове и програми се одобряват от Министерството на образованието и науката със съгласието на Св. Синод.

Ръководител на Семинарията е Ректорът, който е пратеник на Св. Синод.

Всички ученици в семинариите са стипендианти на Св. Синод и като такива задължително живеят в пансион, където ползват безплатно квартира, храна, медицинска помощ, осветление, отопление и др. Те внасят само една такса, определена от Учителския съвет и одобрена от Св. Синод, в зависимост от нуждите на Семинарията. Учениците, показали отличен успех, се освобождават следващата година от такса. Учебната дейност и пребиваването на учениците в пансиона се регламентира от Правилник на Семинарията, одобрен от Св. Синод и МОН.

Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски" има свои символи - печат и знаме, което е в небесносин цвят: от едната му страна е изобразен ликът на св. Йоан Рилски - покровителят на учебното заведение, а от другата - лъв с кръст и надпис: „Вярвай в Бога! Обичай България!"

Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски" предлага два курса на обучение - редовен петгодишен за ученици, завършили VII и VIII клас, не по-възрастни от 17 години, и двугодишен, паралелен - за кандидати, завършили средно образование или по изключение VIII клас. Целта на учебното заведение е да се подготвят просветени достойни свещенослужители и други служители на Българската православна църква.

В момента Софийската духовна семинария дава възможност за образование, възпитание, социализация, житейска и професионална реализация след завършване на курсовете за обучение на младежи не само от България. От няколко години в нея се учат и етнически българи от Молдова, Македония, Югославия, Албания, Украйна и Румъния,

Учебните занятия в Семинарията започват на 15 септември и завършват в края на юни. Учебната година се разделя на три срока: а) първи учебен срок - от 15 септември до 20 декември включително; б) втори учебен срок - от 10 януари до петък пред Лазаровден; в) трети учебен срок - от понеделник след Томина неделя до края на месец юни, по преценка на Учителския съвет.

В учебния план на Семинарията за петокласния курс на обучение са включени следните богословски и общообразователни предмети: Свещено Писание с Библейска история, Основно богословие, Догматика, Нравствено богословие, Пастирско богословие, Инославни изповедания, Църковно право, Омилетика, Литургика, Обща църковна история, Българска църковна история, Катехизис, Агиология, Български език и литература, Църковнославянски език, Гръцки език, Латински език, Немски (френски, английски) език, Руски език, Църковнославянско четене, История на философията, Психология, Логика, Педагогика с преподаване на вероучение, Математика, Физика с астрономия, Химия, Биология, Обща гражданска история, История на България, География, Източно църковно пеене, Хорово пеене, Типик, Църковно деловодство, Физкултура, Богослужение - факултативно.

Освен така изброените предмети, които се изучават задължително, в Софийската духовна семинария се предвижда факултативно изучаване на стенография, инструментална музика, машинопис и живопис. На факултативните предмети се отделят от 2 до 4 часа седмично.

Всички ученици, които завършат успешно последния клас на семинарския курс на обучение, държат зрелостен изпит, за да се установи пълнотата и трайността на придобитите от тях знания и умения.

В учебния план на паралелните курсове са включени следните предмети: Свещено Писание, Основно богословие, Догматика, Нравствено богословие, Пастирско богословие, Инославни изповедания, Църковно право, Омилетика, Литургика, Църковна история (обща и българска), Църковнославянски език с църковнославянско четене и източно църковно пеене с типик.

След приключване на обучението си в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски" възпитаниците й могат веднага да заработят в структурите на БПЦ като нейни служители, а след това, ако се оженят, да бъдат ръкоположени за свещеници. Разбира се, има и такива, които приемат монашество още по време на обучението или веднага след завършването му, които също се реализират в структурите на Църквата. Има и други, които продължават да учат висше образование, като повечето от тях се насочват към Богословските факултети в страната и чужбина. Възпитаници на Софийската духовна семинария са завършили в Атина, Солун, Москва, Белград, Букурещ. След това много от тях специализират в Русия, Гърция, Германия, Англия и други страни. Сравнително малък процент от завършилите Семинарията отиват в други висши учебни заведения, за да учат философия, история и пр.

В Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски" работят подготвени педагози, които се грижат за обучението, възпитанието и социализацията на учениците. В момента учителското тяло се състои от 45 човека, много добри специалисти в преподаваните от тях дисциплини. Освен преподавателите служебният персонал на Семинарията включва учител-ефимерий, учители-възпитатели, училищни лекар, зъболекар, фелдшер, секретар, библиотекар, счетоводител-касиер и домакин-снабдител, назначавани от Св. Синод.

През есента на 2003 г. Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски" отбелязва 100-годишнината от влизането в сегашните си сгради, които от тогава до сега са многократно ремонтирани и достроявани.

Общата площ на имота е 85 дка, върху които се издигат няколко сгради, собственост на Семинарията. Сърцето на семинарския комплекс е храмът, носещ името на св. Йоан Рилски. Ежедневно в него се извършва утринно и вечерно богослужение, а в неделя и на всички големи празници - св. Литургия. В храма семинаристите присъстват на всички служби и придобиват необходимите им практически познания относно богослужението. Освен че е най-важната сграда на семинарския комплекс, храмът „Св. Йоан Рилски" е и енорийски, т. е. в него се черкуват вярващите християни от район „Лозенец".

В централната сграда на Софийската духовна семинария са разположени администрацията и 5-годишният курс на обучение. Тук се намират спалният и учебният корпус на учениците и тяхната трапезария. В тази сграда е и библиотеката. Нейният фонд от редки и оригинални книги се формира още по времето на Лясковското и Самоковското училище. Днес тя е една от най-богатите богословски библиотеки в страната. Разполага с над 50 000 броя книги, литературни поредици, учебници и помагала, вестници и списания. Особен интерес сред специалистите будят ръкописните псалтикии от неизвестен автор, за които се предполага, че са от 18-19 век.

В дъното на парка е разположена друга, П-образна сграда, където се помещава двугодишният паралелен курс - спалният и учебният корпус, както и трапезарията на учениците.

Освен това Семинарията разполага и със специална сграда, която се ползва за извънучилищна дейност и за посрещане на гости на учебното заведение. Семинарският комплекс включва още малък зоокът, където се отглеждат редки пернати и други животни, и оранжерия с прилежащи към нея сгради.

С решение на Националния институт за паметниците на културата от 1998 г. сградите на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски" имат статут на архитектурен и исторически паметник на културата от национално значение.

Когато говорим за Семинарията, не може да не споменем и за красивия парк, сред който се издига семинарският комплекс. Много редки и уникални растителни видове в него са засадени още в началото на XX век лично от градинаря на Н.Ц.В. Фердинанд. В годините на съществуването му семинаристите също са работили за обогатяването и разкрасяването му под контрола на своите учители. Затова днес Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски" разполага с чудесен парк, който освен че е място за отмора на учениците, им предлага и възможност за общуване с природата.

От 1998 г. в сътрудничество с няколко домове за сираци Семинарията работи по програма за възпитателни и образователни извънучилищни занимания. На територията на район „Лозенец" в тази програма са включени децата от 92-ра детска градина, Шесто помощно училище, Дом „Майка и дете", Районният център за работа с деца и 107-о основно училище. Заниманията се провеждат в семинарската база през ваканциите на децата от домовете и с активното участие на семинаристите. По този начин сираците не само се откъсват от обичайната си среда, но и се запознават със свои връстници, придобиват нов социален опит, научават повече за Православната църква. В рамките на програмата се организират курсове по вероучение, съвместни посещения на църкви и манастири, екскурзии, обиколки на културни забележителности, благодарение на които се установяват трайни контакти между младежите и се осъществява духовно напътствие и възпитание на децата в неравностойно социално положение.

Като продължава в наши дни най-добрите традиции в обучението и възпитанието, градени навремето в Самоковското и в Лясковското богословско училище, Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски" ги доразвива и обогатява в съответствие със съвременните нужди и потребности. В навечерието на 100-годишния юбилей на Семинарията всички нейни служители, преподаватели и ученици са твърдо решени и в бъдеще да продължат да следват девиза на това негаснещо духовно огнище: „Вярвай в Бога! Обичай България!"