26 септември 2021, неделя

✝ 1 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преставяне на св. ап. и ев. Йоан Богослов. Гл. 5, утр. ев. 3, ап. 1 Йоан. 4:12-19 (с. 389), лит. ев. на Апостола (Тип. с. 89)
church

Днес в православните църкви са в употреба следните по-важни богослужебни книги:

Служебник - съдържащ последованието на ежедневното богослужение. Тя е книга, предназначена за свещеника, и съдържа предимно оня богослужебен текст, който се произнася от свещенослужителите.

Требник ­ - съдържа требите. И тя е книга предимно за свещенослужителите.

Напрестолно св. Евангелие - ­ съдържа евангелските чтения за цялата година.

Апостол ­ - съдържа чтения от апостолските послания за цялата година.

Часослов ­ - съдържа ежедневните служби; предназначен е за четците и певците.

Октоих (осмогласник) ­ - съдържа службите за всеки ден и глас от седмичния кръг.

Миней (месечник) - ­ съдържа службите в чест на светиите и празниците за всеки ден от месеца. Има 12 минеи, според числото и името на всеки месец от годината.

Триод постен ­ - съдържа службите от Неделя на митаря и фарисея до Велика събота.

Триод цветен (пентикостар, петдесетдневник) - ­ съдържа службите от Възкресение до Неделя след Петдесетница (Неделя на всички светии).

Ирмологий (катавасийник) ­ - съдържа катавасиите (началните стихове от песните на канона) за всички празници.

Псалтир ­ - съдържа псалмите на св. пророк и цар Давид.

Молебно пение ­ - съдържа различните молебни.

Каноник - ­ съдържа канони, акатисти, утринни и вечерни молитви и др.

Типик (устав) - ­ книга, която излага реда на богослужението на всички дни и празници.

Последна промяна: 20.08.2020 г.