26 май 2024, неделя

† 4 Неделя след Пасха – на Разслабления. Св. ап. Карп. Св. мчк Георги Софийски, Най-нови. Гл. 3, утр. ев. 5, ап. Деян.11:19-30 (с. 25), лит. ев. Ин 5:1-15 (с. 24); [Мчк Георги Софийски, Най-нови – ап. Деян. 12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)] (Тип. с. 334)
church

Като преполовихме сега тези свети постни дни, нека се възрадваме духовно, покланяйки се на честния Кръст, и като се насладихме на него, нека се подвизаваме и през останалите дни до Христовите страдания, очиствайки телата си и просветлявайки душите си с усърдни молитви, за да достигнем чисти до Възкресението Господне.

Ето, нашият Господ Бог ни призовава към светла радост, запазвайки небесни венци за тези, които са гладували и жадували заради Него, и за пребиваващите в бодърстване и в духовен подвиг. Не трябва да се лишаваме през време на този свят пост от неизказаната радост и от нетленните венци поради сластолюбие и леност. Това, с което ние наслаждаваме гърлото си за кратко време, после се оказва по-горчиво от жлъчка. За да ни предпази от това, апостол Павел казва: „Да не ви съблазнява дяволът с ядене и пиене до пресищане". Той е казал още: „Не се опитвайте с вино, понеже в него няма спасение". И Сам Господ ни забранява това с думите: „Внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преяждане, пиянство и житейски грижи". И светите отци ни предпазват от това, казвайки: „Ако вчера си бил любител на изобилни трапези, то днес се прояви като силен постник; ако вчера си бил плътоугодник, днес се прояви като украсител на душата си!"

Братя, не трябва само на думи да бъдем християни, но да покажем и добри дела, за да не ни каже Господ Бога: „Тези люде Ме почитат само с устата си, а сърцата им стоят далеч от Мене". Наистина, така ви виждаме. Нали ако някое писмо от земен княз дойде до подвластните му граждани, всички идват със страх и изслушват тези думи и като ги чуят, изпълняват заповяданото от княза? Макар Бог да ни зове всеки ден при Себе Си чрез пророците, апостолите и светите отци, и дори със Своите уста чрез светото Евангелие ни призовава към неугасващата светлина, към безкрайната радост и в небесното царство, което Той е приготвил за изпълняващите Неговата воля, все пак няма кой да послуша и да прибегне при Него, няма кой да изпълнява волята Му.

Виждате ли, братя, Божията любов към нас: Бог не претърпя да гледа как ние човеците сме се поробили на дявола, принасяйки приношение на бездушните кумири. И наистина сърцата им бяха тъй заслепени от дявола, та едни принасяха в жертва на кумирите своите синове, а друг - своите дъщери. Като не търпеше всичко това, нашият Господ Бог дойде на земята, за да освети с Божията благодат човеците  да ги възведе отново на небето. Заради това Той се кръсти, давайки ни образец на кръщението. И ето, Той пак подновява кръщението чрез този свят пост - каквото сме съгрешили пред кръщението си, чрез пост да се очистим. Затова, като се препашем здраво с въздържанието, нека се подвизаваме, след като преполовихме тези постни дни. Ако ли пък сте ги прекарали в леност, то поне отсега нататък ги завършете богоугодно. Нека не ви бъде тежко да идвате в църквата за Божието дело; да слушате в нея Светото Писание и да правите добро, за да се освети душата ви и да се опази тялото ви чрез Бога. Братя, като стоите в храма, не разговаряйте нищо и с никого, за да не изгубите своята награда; защото оня, който без страх разговаря в храма с другиго, доставя радост на дявола. От следния пример разберете. Когато човеците застанат пред земен цар, никой не се осмелява да каже празна дума, нито да гледа с очите си другаде, нито да се докосва до него. Та ако ние почитаме и се боим от земните царе, които са също такива смъртни човеци като нас, не трябва ли много повече със страх и трепет да почитаме Бога и да изпълняваме волята Му? Той владее над нашата душа и тяло. Той може да умъртвява и да оживява, да направи някого беден и пак да го обогати както казва Соломон: „От Божието лице много царе царуват и велможите владеят земята". И Аз ще увенчая ония, които Му прославят и които са Ме почели". Нека имаме страхопочитание към Него, нека Го прославяме със страх и трепет! Нека разберем църковната служба - кое е по-смайващо от това: да видиш Божия Син принасян в жертва заради тебе, превръщащ хляба в Свое Тяло и поливащ Своята Кръв за опрощаване на греховете ти? Затова нека пристъпим със страх към светите Тайни и да ги приемем с чиста уста и с открито сърце. Нека премахнем всякаква вражда и така да достигнем до светлото Възкресение Христово и да се насладим на тази радост. Нека отсега нататък спазваме чисти тези свети постни дни и нека не ви бъде тежко да служите на Бога. Подканвам ви с обич към добър подвиг, та при възкресението да чуем оня свят глас на нашия Господ Бог, призоваващ праведните с думите: „Дойдете вие, благословените на Моя Отец, наследете царството, приготвено за вас" - чрез Иисуса Христа, нашия Господ, на Когото да бъде слава во веки. Амин!

 

Из „Св. Климент Охридски, Слова и поучения",

Синодално издателство, С., 1970