25 юни 2024, вторник

* Св. прпмчк Прокопий Варненски. Св. прпмчца Феврония. Преп. Дионисий Атонски
church

Авва (от евр., „отец") Антоний, който все по-дълбоко навлизал в Божиите съдби, запитал Бога: „Господи! Защо едни умират млади, а други живеят до дълбока старост? Защо едни са бедни, а други богати? Защо нечестивите са богати, а благочестивите - бедни? Тогава чул глас: „Антоние, внимавай върху себе си! А това са Божии съдби и нямаш полза да ги изпитваш".

Някой попитал авва Антоний:

- Какво да правя, за да угодя на Бога?

- Каквото ти кажа, това спазвай - отговорил старецът. - Накъдето и да тръгнеш, винаги имай пред очите си Бога. Каквото и да вършиш - имай за него свидетелство в Свещ. Писание. На каквото и място да живееш - не го напускай бързо. Изпълнявай тези три заповеди и ще се спасиш.

Авва Антоний казвал на авва Пимен: „Голям подвиг за човека е да се разкайва за греховете си пред Бога и да очаква изкушения до последния си дъх!" Той също казвал: "Никой не може да влезе в царството небесно без изкушения, защото без изкушения никой не може да се спаси."

Авва Антоний учел, че от ближния зависи и животът, и смъртта. Защото ако ние придобиваме брата си - придобиваме Бога; а ако съблазняваме брата - съгрешаваме против Христа. В днешно време, казвал авва Антоний, Бог не допуска такива изкушения, каквито е имало преди, защото знае, че сега хората са слаби и не могат да ги понесат. Идва време, когато хората ще бъдат безумни и ако видят някой не безумен, ще възстанат срещу него и ще го упрекват: ти си безумен - защото той не е като тях.

Ковачът, като вземе парче желязо, първо преценява какво да направи от него - коса, меч или брадва. Така и ние, първо трябва да размислим към коя добродетел да пристъпим, за да не се трудим напразно.