01 август 2021, неделя

✝ 6 Неделя след Петдесетница. Св. мчци 7 братя Макавеи. Св. Соломония. Св. Елеазар. Произхождение (изнасяне) на св. Кръст. Гл. 5, утр. ев. 6, ап. Рим. 12:6-14 (с. 106), лит. ев. Мт 9:1-8 (Водосвет) (Начало на Богородичния пост) (Тип. с. 385, т. 2)
church

 

И започнах често, със сълзи, да моля Бог да не ме предава в жертва на заблужденията, да ми посочи правия път, по който можех по невидим начин да се отправя към Него със своите сърце и ум. Внезапно в мен възникна мисъл... и тя сгря сърцето ми подобно на приятелска прегръдка. Тази мисъл ми внуши да изуча вярата от изворите - от творенията на светите Отци. „Тяхната святост - ми говореше тя - е гаранция за тяхната истинност: тях избери за свои ръководители". Подчиних се. Ще открия начин да намеря съчиненията на светите Божии угодници; ще започна с жажда да ги чета и да ги изследвам в дълбочина. Щом прочета едни, сетне ще продължа с други, ще ти чета, препрочитам и изучавам.

Кое бе онова, което преди всичко ме поразяваше в творенията на Отците на Православната Църква? - Това бе тяхното съзвучие, съзвучие чудно, величествено. Осемнадесет века, а техните думи свидетелстваха за единогласно и единно учение, Божественото учение! Когато през някоя ясна есенна нощ погледна към чистото небе, осеяно с безчислени звезди, с най-различна големина, блещукащи в единна светлина, тогава си казвам: така са и творенията на Отците. А когато през лятото погледна към безкрайното море, по което плават най-различни плавателни съдове със спуснати платна, приличащи на бели лебеди с разперени криле, носещи се в една посока, към една цел, тогава си казвам: така е и с творенията на Отците. Когато слушам изпълнението на строен многочислен хор, в който различни гласове с изящна хармония пеят като един Божествена песен, тогава си казвам: така е и с творенията на Отците. Какво е междувпрочем учението, което може да се намери при тях? - Откривам учението, повтаряно от всички Отци, учението, което е единственият път към спасението - да се следват неотклонно наставленията на светите Отци. „Видял ли си - казват те - подмамения от лъжеученията, погинал от неправилния избор на подвизите: то знай: той е последвал себе си, своя разум, своите мнения, а не ученията на Отците", от което се състои догматическото и нравственото предание на Църквата. Чрез тях тя, като с безценно имущество, съхранява своите чеда.

Из „Аскетически опити"

http://брянчанинов.рф

Източник на българския превод: http://www.predanie.bg

 

Последна промяна: 18.08.2020 г.