ЛЕСТВИЦА

За старостта

За старостта

Църковен вестник
Електронното “домашно огнище”

Електронното “домашно огнище”

Александра Карамихалева
С расо в глобализирания град

С расо в глобализирания град

Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Клеветата

Клеветата

Мартин Николов
Иконите на Божията Майка

Иконите на Божията Майка

Митр. Антоний СУРОЖКИ
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Администрация

СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

Официален адрес на Софийска света митрополия:
гр. София 1000, ул. „Цар Калоян” № 7

Телефони:
Централа: 02/ 987 00 27; 987 63 86

Викарен епископ: Белоградчишки епископ Поликарп
тел.: вътр. 15, дир. 02/ 987 26 83

Протосингел: архимандрит Василий (Савов)
тел.: моб. 0878 715 852

Духовен надзорник на Софийска епархия: ставрофорен иконом Ангел Ангелов
тел.: вътр. 22, дир. 02/ 988 21 04, моб. 0879 259 292

Секретар: Ангел Младенов
тел.: вътр. 26, дир. 02/ 987 32 30, моб. 0878 629 702

Административен отдел: Саша Георгиева
тел.: вътр. 17, дир. 02/ 987 22 75, моб. 0879 259 307

Духовно-просветен отдел:
имейл: prosveta_mitropolia.sf@abv.bg
- Началник отдел: Ангел Младенов - тел.: вътр. 26, дир. 02/ 987 32 30, моб. 0878 629 702
- Технически сътрудник: Иван Тупаров - тел.: вътр. 26, моб. 0878 895 309

Културно-информационен отдел:
имейл: info@mitropolia-sofia.org
- Началник-отдел: Андрей Касабов - тел.: вътр. 32, дир. 02/ 987 26 82, моб. 0879 259 289
- Главен редактор: Пламен Михайлов - тел.: вътр. 42, моб.:0876 711 331
- Редактор сайт: Весела Игнатова  - тел.: вътр. 42,  моб. 0879 937 433
- Технически администратор на сайта: Станислава Кьосева - тел.: вътр. 42, моб. 0878 629 713

Отдел „Милосърдие и благотворителност“:
имейл: milosardie_sm@abv.bg
- Началник отдел: Теодор Атанасов - тел.: вътр. 25, дир. 02/ 987 61 27, моб. 0879 259 301
- Технически секретар: Здравко Кънев - тел.: вътр. 36, моб. 0878 812 616

Счетоводство:
- Гл. счетоводител: Мария Вукашинова - тел.: вътр. 14, дир. 02/ 981 65 93, моб. 0879 259 290
- Човешки ресурси: Нели Пешакова - тел.: централа 02/ 987 08 83, вътр. 24, моб. 0879 259 297
Каса: Елена Манолова - тел.: вътр. 18, дир. 02/ 987 36 83, моб. 0879 259 291

Финансов отдел:
- Главен финансов ревизор - Даниел Николов - тел.: вътр. 21, дир. 02/ 987 54 34, моб. 0878 629 706
- Финансов ревизор: Любомир Миленков - тел.: вътр. 21, дир. 02/ 987 54 34, моб. 0878 715 290

Технически отдел, Домакин:
Кольо Лозанов - тел.: централа 02/ 987 74 89, вътр. 19, моб. 0879 259 293

Завеждащ манастирските и църковните имоти:
Димитър Димитров - тел.: централа 02/ 987 63 86, вътр. 40,  моб. 0879 259 299

Склад за свещи:
Георги Беров - тел.: моб. 0888 663 662

Охрана:
централа 02/ 987 00 27, вътр. 11, моб. 0879 259 295

АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА В СОФИЙСКА ЕПАРХИЯ

ГОДЕЧКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: архимандрит Януарий Джангозов, моб. тел. 0897 807 998
Адрес: Искрецки манастир "Успение Богородично", с. Искрец 2290, община Своге, Софийска област

САМОКОВСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: иконом Михаил Колев, моб. тел. 0897/951 973
Секретар: Иван Янков, тел.: 0898/595 779
Адрес: 2000 гр. Самоков, ул. "Захари Зограф" № 22

РАДОМИРСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: протойерей Александър Стоев, моб. тел. 0898/959 849
Секретар: Снежана Сергиева, моб. тел. 0896/014 016
Адрес: гр. Радомир, ул. "Черковна" № 1, храм "Св. Димитър"
Тел.: (0777) 30 32 - храм "Св. Димитър"

ТРЪНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: иконом Йоан Чикалов, моб. тел. 0878/927 650
Е-mail: o.ioan.tch@abv.bg

ИХТИМАНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: ставрофорен иконом Йосиф Серев, тел. 0724/21 50, моб. тел. 0886/737 600
Адрес: гр. Ихтиман 2050, ул. “Димчо Дебелянов” № 19
Тел.: (0724) 20 22 - архиерейско наместничество

КЮСТЕНДИЛСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: иконом Генадий Генадиев, моб. тел. 0877/164 626; 0899/164 622
Секретар:
Адрес: ул. "Демокрация" № 35
Тел.: (078) 524 260; 520 204
Е-mail: arhiereisko@abv.bg

ДУПНИШКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

Архиерейски наместник: иконом Георги Паликарски, моб. тел. 0888/667 677
Секретар: Йорданка Димитрова, моб. тел. 0899/637 243; 0894/399 865
Адрес: гр. Дупница 2600, ул. “Св. Кирил и Методий” № 1, тел.: (0701) 50 324
Храм “Св. Георги”, тел.: (0701) 51 191
Храм: “Св. Богородица”, тел.: (0701) 51 86

Последна промяна: 21.10.2019 г.