Среща между представители на БПЦ и на четири министерства се състоя днес в Министерския съвет

02 февруари 2015 18:05, Отдел "Връзки с обществеността"
Среща между представители на БПЦ и на четири министерства се състоя днес в МС

Среща между представители на Българската православна църква и на четири министерства се състоя днес в Министерския съвет. Срещата, инициирана от БПЦ, бе организирана и председателствана от вицепремиера Томислав Дончев, министър на европейските фондове и икономическата политика.

В срещата взеха участие: от Министерството на демографската и социалната политика, труда и социалните грижи зам.-министър Зорница Русинова, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството зам.-министър Деница Николова, от Министерството на културата зам.-министър Борил Банов, от Министерството на земеделието и храните зам.-министър Васил Грудев, както и директорът на НИНКН архитект Даниела Джуркова и представители на Държавен фонд земеделие и директорът на Дирекция "Вероизповедания" при МС Емил Велинов.

От страна на БПЦ в срещата взеха участие архим. Герасим, гл. секретар на Св. Синод, йером. Никанор и Андриан Александров от Работната група по Европейските програми при Св. Синод и Александра Карамихалева, нач.-отдел „Връзки с обществеността” при Св. Синод.

Бе отчетено, че веднага след сформирането на настоящото правителство между Министерския съвет и БПЦ започнаха интензивни разговори за сътрудничество между БПЦ и изпълнителната власт в различни области, за затвърдяване на успеха от досегашната съвместна работа и постигане на още по-добри резултати.

Днешната работна среща бе с цел координиране на съвместната работа между БПЦ и Правителството на РБългария в следните насоки: завършване на оперативните програми с отразяване на конкретни проблеми и предложения, направени от името на Работната група по Европейските програми при Св. Синод; навременно информиране на БПЦ и нейните поделения за възможности за кандидатстване по различни програми; участие на експерти от Св. Синод в работните групи към съответните министерства, които подготвят наредбите и останалите нормативни документи, свързани с кандидатстването по оперативните програми, с цел, предвид спецификата на БПЦ като юридическо лице, да се избегнат евентуални пречки за кандидатстване по различните програми и създаване на условия за взаимно допълване и надграждане на различните оперативни програми в духа на направените предложения в Подгрупата за приоритизиране на обекти към ТРГ за ОПРР от страна на НИНКН, МК и Св. Синод на БПЦ.

 

 

Снимки

Среща между представители на БПЦ и на четири министерства се състоя днес в МССреща между представители на БПЦ и на четири министерства се състоя днес в МС
« предишна новинаследваща новина »