ОБЯВА за прием на семинаристи за учебната 2010/2011 г. в Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски" (обновено с видеопрезентация)

29 април 2010 11:45, СДС
Софийската духовна семинария

Софийската духовна семинария “Св. Йоан Рилски” е основана през 1903 г. като средно общообразователно духовно училище, в което се обучават младежи на възраст от 15 до 20 години от цялата страна и етнически българи от Македония, Молдова, Украйна и Албания, верни на светото Православие чeда.

Всички ученици живеят на пълен пансион. Издръжката е от Св. Синод на БПЦ.

През вековната си история Семинарията успява да покаже на обществото, че с възпитателно-образователната си дейност може да създава добри кадри на Църквата и Родината ни.

Висшият църковен клир на Българската православна църква е съставен от възпитаници на духовната ни школа.

Софийската духовна семинарията „Св. Йоан Рилски” дава своя принос и в областта на академичното знание. Нейни възпитаници защитават докторски дисертации в различни научни сфери.

Днес Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” е средно общообразователно духовно училище, отговарящо на всички изисквания на МОМН. Учебната програма е насочена към няколко образователни сфери. Учениците ни учат богословски дисциплини, изучават английски и руски език, както и езици, които се преподават само в нашето учебно заведение, като латински, гръцки и църковнославянски. Силно застъпен е историческият цикъл. Изучава се гражданска история, обща църковна история и история на Българската православна църква. Освен изброените дисциплини, в Семинарията усилено се изучава и древно църковно пение (пеене). Учебното заведение разполага с богата библиотека, мултимедиен кабинет, компютърна зала, фитнес зала, интернет-кафе и спортен салон.

Дворът на Семинарията е разположен върху 98 декара зелена площ. В него са засадени изключително редки растителни видове. В източната му част е разположена спортната площадка, която се състои от футболно игрище с тревно покритие и тенис-кортове, които се използват целогодишно.

За нас отделният ученик е от значение, като за всеки един се полагат усилия от добре подготвени педагози, за напредване в образованието и възпитаване в православни ценности. За нас е важно да възпитаваме добри граждани на Република България.

За учебната 2010/2011 г. в СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ “СВ. ЙОАН РИЛСКИ”

ще се приемат:

I. За РЕДОВНИЯ ПЕТГОДИШЕН КУРС на обучение – ученици, завършили VII и VIII клас, не по-възрастни от 17 години, с успех най-малко добър 4.00.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Свидетелство за православно св. кръщение

2. Удостоварение за завършен VII клас или свидетелство за основно образование

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей

4. Медицинско свидетелство

5. Справка от психодиспансера по местоживеене

6. Лична амбулаторна карта и имунизационен паспорт

7. Здравна книжка

8. Молба до ректора на семинарията (попълва се по образец в канцеларията)

9. Автобиография (попълва се по образец в канцеларията)

10. 3 бр. снимки

Кандидатите полагат следните приемни изпити:

1. Писмен изпит по български език (преразказ, синтактичен и морфологичен разбор на изречение);

2. Молитвата “Отче наш” наизуст – на български или църковнославянски език;

3. Изпит по пеене за проверка на музикалния слух – гамата и една песен (желателно е да бъде църковна);

II. ЗА ДВУГОДИШНИЯ ПАРАЛЕЛЕН КУРС – за кандидати, завършили средно образование:

Необходими документи за кандидатстване:

1. Свидетелство за православно св. кръщение

2. Диплома за завършено средно образование

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей

4. Медицинско свидетелство

5. Справка от психодиспансера по местоживеене

6. Лична амбулаторна карта и имунизационен паспорт

7. Здравна книжка

8. Свидетелство за съдимост

9. Венчално свидетелство (за семейните кандидати)

10. Молба до ректора на семинарията (попълва се по образец в канцеларията)

11. Автобиография (попълва се по образец в канцеларията)

12. 2 бр. снимки

До кандидатстване не се допускат второбрачни и разведени!

Кандидатите полагат следните приемни изпити:

1. Писмен изпит по български език (преразказ, синтактичен и морфологичен разбор на изречение);

2. Устен изпит по Свещ. история на Стария и Новия Завет - върху първата част от книгата “Нашата вяра” на Архимандрит Серафим;

3. Изпит по пеене за проверка на музикалния слух – гамата и една песен (желателно е да бъде църковна).

• Срок за подаване на документи – до деня на изпита.

• Приемните изпити ще се проведат в сградата на Софийската духовна семинария, пл. ”Велчова завера” № 2, както следва:

- Първи изпит на 03.07.2010 година (събота) от 9,00 ч.

- Втори изпит на 04.09.2010 година (събота) от 9,00 ч.

• Резултатът от приемните изпити се обявява същия ден.

• Редовните ученици и курсистите живеят на пансион в Семинарията и са на издръжка на Българската православна църква.

• Учениците заплащат всяка година фондова такса в размер на минималната работна заплата за страната, която внасят на две части в началото на всеки учебен срок.

• На изключените или доброволно напуснали фондовата такса не се възвръща, като допълнително се заплащат изразходваните за тяхното пребиваване средства.

• Приетите ученици следва да се явят в Семинарията за настаняване на 13 септември 2010 г. (понеделник) до 17,00 ч.

• Откриването на новата учебна година ще бъде на 14 септември 2010 г. (вторник), с празнична св. Литургия, отслужена в семинарския храм “Св. Йоан Рилски”.

От Ректората

За допълнителна информация: е-mail: seminaria@abv.bg

Тел/факс: 02/ 868 0144, 868 0070, 868 9444, 862 2801

 

 

Видео

Софийската духовна семинария “Св. Йоан Рилски” - клип

« предишна новинаследваща новина »