Окръжно № 368/10.09.2010 на Русенския митрополит Неофит

16 септември 2010 23:37, Русенска митрополия
Русенски митрополит НЕОФИТ

До

Високоблагоговейните,

Всеблагоговейните и Благоговейните

свещенослужители от Русенска епархия

Русенският епархийски съвет в заседанието си на 9 септември 2010 година, протокол № 07, разгледа и подкрепи решението на Св. Синод, протокол № 28/22.06.2010 г. – пълен състав, в деня на св. първомъченица и равноапостолна Текла, 24 септември 2010 г., петък, Светата ни Църква да организира и проведе в София Национално литийно шествие /НЛШ/ под наслов „Образование за духа и доброто бъдеще на нашите деца”. То ще е посветено на духовно-нравственото израстване на децата и учениците в България чрез въвеждане на обучението по Религия-Православие в Задължителната предучилищна и училищна подготовка.

НЛШ ще бъде увенчано с молебен и песенен концерт пред ПКСХП „Св. Александър Невски” и с внасяне на Петиция в Министерския съвет, чрез които, при масовото участие на православното духовенство и православните християни от цяла България, БПЦ-БП ще изрази това свое настоятелно искане с цел то да бъде взето предвид при предстоящото гласуване на новия Закон за училищното образование.

В Русенска епархия обучението по религия гради своите традиции от 1997 година. През учебната 2009/2010 година общият брой на групите по СИП и ЗИП – Религия в Област Русе е 63, а броят на учениците е 1077, в това число – 48 групи (І – ІV клас) с 853 ученици, 12 групи (V – VІІІ клас) със 177 ученици, 3 групи (ІХ – ХІІ клас) с 47 ученици. Общият брой на групите по СИП – Религия в Област Разград е 21, а броят на учениците е 329, в това число – 312 ученици (І – ІV клас) и 17 ученици (V – VІІІ клас).

Начинът, по който е организирано обучението по религия към настоящия момент (под формата на свободноизбираема подготовка), не дава възможност да бъдат обхванати по-голям брой деца и неговата реализация зависи от средства, с каквито голяма част от училищата не разполагат.

Натрупаният дългогодишен опит в обучението по религия показва, че това обучение изгражда невидим коректив в съвестта на младия човек, който да направлява в рамките на благонравието, морала, нравствеността и добродетелите, волята, чувствата, делата и живота му. Днес децата в съвременното училище получават един твърде широк кръгозор от познания, учебната програма е претоварена с различни дисциплини, но няма нито един час, посветен на възпитанието. Тази празнота се запълва чрез учебно-възпитателната работа по религия, която е насочена към укрепването на вътрешните духовни сили на подрастващите. Изграждането и развиването на нравствени ценности у младата личност е дълъг процес, в който учебният предмет „Религия” играе важна роля за формирането на свободна, морална и инициативна личност, уважаваща законите, правата на другите, тяхната култура, език и религия.

Без да дадем в училище знания за Свещеното Писание, ние сами възпрепятстваме децата да дойдат при Небесния Отец, Творец и Спасител. Детските години са най-благоприятното време за възприемане на духовното знание. Духовно-нравственото възпитание, което е главна задача на семейството, училището и обществото, се състои в това да помогнем на детето да осъзнае в какво се състоят добродетелта и грехът, като го научим да се усъвършенства в добродетелите и да избягва греха.

Отчитайки важността на обучението по религия за пълноценното развитие на децата и учениците, призоваваме:

1. Предстоятелите на храмове да организират енориашите си да вземат участие в НЛШ. Там, където е необходимо, в духовните околии предстоятелите да осигурят средства за пътните застраховки и транспортирането до София и обратно на участниците в НЛШ.

2. Предстоятелите на храмове и свещенослужителите три недели подред да призовават за участие в НЛШ и да проповядват за нуждата от православно-религиозно образование в детската градина и училището.

3. Участието на учители и ученици в НЛШ да бъде съобразено и да не е в противоречие с разпорежданията на Министерството на образованието, младежта и науката за графика за учебното време за учебната 2010/2011 година, както и с Наредба № 2/24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

4. Предстоятелите на съответните храмове в Русенска епархия, след св. Литургия на 19 септември 2010 г. /неделя/, в 11 часа, да отслужат молебен за духовно-нравственото израстване на българските деца, което благодатно да подготви успешното провеждане на НЛШ и общоцърковния молебен в София на 24 септември.

† Русенски митрополит НЕОФИТ

 

 

Снимки

Русенски митрополит НЕОФИТ
« предишна новинаследваща новина »