Вести от православните в Германия относно изучаването в училище на предмет "Религия"

30 септември 2010 10:18, Българска Патриаршия
Надежда Аврамова

Както се вижда, моментната ситуация в Германия с изучаването на религия в училищата доста наподобява концепцията за изучаване на религия в българските учлища, предложена от Светия Синод на Българската православна църква. А тя е всички деца да изучават собствената си религия, а тези, които не искат - да изучават етика. Въпреки задължителното изучаване на религия в Германия, тя е светска и демократична страна и това не се оспорва от никой в Европа. Право на всяка страна е сама да определя дали да се преподава задължително традиционната за страната религия и тъй като религията е една от големите културни и исторически ценности на една страна, то е редно тя да бъде изучавана заедно с останалите предмети в училище. Българските деца не знаят кой е Иисус Христос, защо се ходи в храма в неделя, какво се празнува на Великден и на Коледа, не знаят как да се прекръстят! В нашата страна царуваше повече от 40 години комунистическият режим, който успя да затрие напълно от съзнанието на народа християнските ценности, съхранили нацията през османското владичество. Тези ценности не могат да бъдат предадени на децата от техните родители, защото и те самите не ги знаят, а тъй като повечето деца и родители и не посещават църква, не могат да ги получат и от там. Часът по религия е този, който да запознае българчетата с християнството, с християнските празници, с традиционните ритуали и тайнства.

Какъв би бил недостатъкът, ако те са запознати с тези факти? Дали един човек вярва в Бога, или не - това остава винаги негов личен избор, който не се оспорва нито от държавата, нито от Църквата. Но защо държавата държи да остави българските деца в информационна изолация за факта, че животът има и духовна страна? Нека вземем пример от Германия, да отстояваме нашите български ценности и да научим нашите деца на християнство. Все пак то е, което ни е съхранило като нация през османското владичество.

Призовавам българските управляващи и най-вече министър-председателя на България г-н Бойко Борисов и министъра на образованието, младежта и науката г-н Сергей Игнатов, както и всички български кметове и директори на училища да въведат възможно най-скоро задължителен предмет „Религия“ в българските училища!

Текст: Надежда Аврамова, студентка по информатика в Университета в Есен, Германия
Източник: "Благовестник"

 

 

« предишна новинаследваща новина »