ПРЕДЛОЖЕНИЯ на Първата национална конференция на учителите по Религия-Православие

01 октомври 2012 00:27, Българска Патриаршия
І НУК на учителите по Религия-Православие

ДО НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО

М А К С И М

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я от участниците в ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО РЕЛИГИЯ-ПРАВОСЛАВИЕ „ДУХОВНО-НРАВСТВЕНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧАЩАТА СЕ МЛАДЕЖ В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ”

28 – 30 септември 2012 г., гр. Пловдив / Хисаря

 

Ваше Светейшество,

Благодарим на Св. Синод в пълен състав за осъществената Първа национална конференция на учителите по Религия-Православие при щедрото гостоприемство и домакинство на Високопреосвещения Пловдивски митрополит Николай в богоспасяемата Пловдивска епархия,

Ние, участниците в този значим и уникален за Българската православна църква форум, изпълняваме решението на Конференцията да предложим на членовете на Св. Синод следното:

1. Одобряване и финансиране на дългосрочна синодална издателска програма за изготвяне и публикуване на учебници, учебни помагала и учебни тетрадки за учениците, както и на методически ръководства за учителите по Религия и за катехизаторите в БПЦ.

2. Изграждане на Църковен духовно-просветен фонд и на Епархийски духовно-просветни фондове за подпомагане дейността на синодалния Културно-просветен отдел и на епархийските просветни центрове по реализиране на приетата от Св. Синод СТРАТЕГИЯ ЗА ДУХОВНА ПРОСВЕТА, КАТЕХИЗАЦИЯ И КУЛТУРА.

3. Задължаване на енорийските свещеници да подпомагат по всякакъв начин учителите по Религия и катехизаторите и да организират енорийски просветни центрове при поверените им храмове.

4. Финансиране и провеждане на квалификационни курсове за свещеници, катехизатори и учители по Религия.

5. Иницииране на съвместни с МОМН квалификационни курсове за учители за придобиване на педагогическа правоспособност по Религия.

Целуваме светата Ви архипастирска десница и оставаме на Ваше Светейшество верни в Господа Ваши събратя и духовни чеда.

Хисаря, 30 септември 2012 г.

......................................................

(Следват подписите на участниците в Конференцията.)

~~~~~~~~~~~~~

Още снимки можете да разгледате в Галерията на сайта на Пловдивската св. митрополия, фотограф: Неделян Нешев - http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/329-29092012g-parva-natzionalna-konferentziya-na-uchitelite-po-religiya-pravoslavie-gr-hisar.html

Снимка: ик. Василий Сарян

 

 

« предишна новинаследваща новина »