Начало » ПРАВОСЛАВНА МИСЪЛ » Архив на материалите в рубрика "Поклонничество"

ПРАВОСЛАВНА МИСЪЛ - архив на материалите в рубрика "Поклонничество"

2010-11-02 АРМЕНИЯ - ПЪРВАТА ХРИСТИЯНСКА ДЪРЖАВА
2010-08-13 ПЪТЯТ НА СВЕТОСТТА, ИЛИ ПО СТЪПКИТЕ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ
2010-05-10 НА ПРАЗНИКА ПРИ СВ. ГЕОРГИ ЗОГРАФ В СВЕТА ГОРА ПРЕЗ 2010 Г.
2010-02-26 ИСКОНИ - програма за православна култура
2010-01-28 СЪДБАТА НА СВ. ЙОАНОВАТА ДЕСНИЦА