Начало » ПРАВОСЛАВНА МИСЪЛ » Архив на материалите в рубрика "Агиология и патрология"

ПРАВОСЛАВНА МИСЪЛ - архив на материалите в рубрика "Агиология и патрология"

2015-12-23 Пох­ва­ла на св. На­ум Бъл­гар­с­ки и Охридски Чудотворец
2015-07-24 УСПЕНИЕ НА СВЕТА АННА: Ние сме причината за озверяването на децата