Начало » ПРАВОСЛАВНА МИСЪЛ » Теология » АРХАНГЕЛОВДЕН

АРХАНГЕЛОВДЕН

2010-11-08, автор: Руска ТОШЕВА, рубрика: Теология

SvAngeli.jpg

От св. Библия знаем, че първото Божие творение са небесните ангели.

Православната църква още от дълбока древност с достойнство почита светите ангели.

Нека най-напред да изясним какво означава думата ангел. Тя е гръцка и в превод означава вестител, пратеник. Самото име подсказва службата и назначението на ангелите. Те са Божии вестители, т. е. пратеници и изпълнители на Неговата воля. Ангелите са безсмъртни, безплътни, разумни, невинни, чисти и светли духове. Невинността е тяхно естествено свойство. Те предстоят пред Божия престол и непрестанно славословят Бога. Техният благозвучен химн „Свят, свят, свят Господ Саваот" през всички векове се разнася по безкрайната небесна шир.

За по-голяма нагледност и достъпност в иконите те се изобразяват с криле, в снежнобели дрехи, което подсказва за тяхната невинност и чистота, а крилете им - за бързината, с която изпълняват Божиите заповеди.

Доказателства за съществуването на небесните ангели срещаме в св. Библия - Стар и Нов Завет.

Многобройни са примерите, но да споменем само някои от тях.

Ангел Господен задържал ръката на Авраам в момента, когато е щял да принесе в жертва обичния си син Исаак (Бит. 22:11-12).

Св. архангел Гавриил се явил и съобщил на праведния свещеник Захария, че молитвата му е чута от Бога, жена му Елисавета ще роди син и ще го нарекат с името Йоан (Лука. 1:13).

Същият св. архангел Гавриил известил на св. Дева Мария, че ще роди Син и ще Го нарече с името Иисус (Лука. 1:30-31).

Ангел Господен благовестил на витлеемските овчари, че се родил дългоочакваният Спасител на човечеството. В дивната Рождественска нощ ангелски хор огласил небесата с чудното славословие: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!" (Лука. 2:14).

Ангел се явява в съня на Йосиф и го предупреждава за грозящата ги опасност: „Стани, вземи Младенеца и Майка Му и бягай в Египет и остани там докле ти кажа. Защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби (Мат. 2:13).

Пак ангел Господен известил на опечалените жени мироносици за най-великото и спасително чудо - възкресението на Господ Иисус Христос.

При възкресението на Христос ангели се явяват на учениците Му и им казват, че Той се е възнесъл на небето и един ден пак ще дойде да съди живи и мъртви.

По численост ангелите са безбройни.

На Църквата ни са известни имената на 7 първенствуващи.

Словото Божие се представя от св. архистратиг Михаил, който е вождът на небесните сили, борец против духовете на тъмнината. Затова той се изобразява с копие в ръка, тъпчещ дявола с крака.

Според Свещ. Писание св. архангел Гавриил е известител на тайните Божии; св. архангел Уриил - просветител на душите; св. архангел Рафаил - церител на недъзите; св. архангел Салатиил - почита се като молител и застъпник пред Господ Бог; св. архангел Йехудиил - прославител на Бога и св. архангел Варахиил - подател на Божиите благословения.

Божиите ангели взимат дейно участие в нашето спасение. Те са наши закрилници и пазители. Всеки християнин получава при св. тайнство Кръщение ангел-пазител, който напътства и предпазва от нещастие поверената му човешка душа.

Ето защо, в деня на празника им, 8 ноември, нека отдадем заслужена почит на нашите небесни закрилници.

Нека не пренебрегваме тяхната предана служба за нашето спасение.

Всеки християнин нека се стреми в живота си към ангелска чистота и съвършенство.

 

„Църковен вестник", брой 44-46/1996 г.

 

 

 

Още от "Православна мисъл":

2010-11-06 МОЛИТВИТЕ И ПОМЕНИТЕ ЗА ПОЧИНАЛИТЕ
2010-11-05 ЗАДУШНИЦА
2010-11-04 ФИЛМЪТ “АГОРА”- ЕДНА ПРЕДНАМЕРЕНА ПРОПАГАНДА