ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

СОФИЙСКА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ "СВ. ЙОАН РИЛСКИ" - ПРИЕМ 2009/2010 Г.

23 юни 2009 16:24, СДС
Софийска духовна семинария "Св. Иван Рилски"

О Б Я В А

 

За учебната 2009 / 2010 г.

В СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ще се приемат:

 

I. За РЕДОВНИЯ ПЕТГОДИШЕН КУРС на обучение – ученици, завършили VII и VIII клас, не по-възрастни от 17 години, с успех най-малко добър 4.00.

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Свидетелство за православно св. кръщение

2. Удостоварение за завършен VII клас или свидетелство за основно образование

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей

4. Медицинско свидетелство

5. Справка от психодиспансера по местоживеене

6. Лична амбулаторна карта и имунизационен паспорт

7. Здравна книжка

8. Молба до ректора на семинарията / попълва се по образец в канцеларията /

9. Автобиография / попълва се по образец в канцеларията /

10. 3 бр. снимки

Кандидатите полагат следните приемни изпити:

 

1. Писмен изпит по Български език /преразказ, синтактичен и морфологичен разбор на изречение/;

2. Молитвата "Отче наш" наизуст – на български или църковнославянски език

3. Изпит по пеене за проверка на музикалния слух – гамата и една песен (желателно е да бъде църковна)

 

II. ЗА ДВУГОДИШНИЯ ПАРАЛЕЛЕН КУРС – за кандидати, завършили средно образование:

 

Необходими документи за кандидатстване:

 

1. Свидетелство за православно св. кръщение

2. Диплома за завършено средно образование

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей

4. Медицинско свидетелство

5. Справка от психодиспансера по местоживеене

6. Лична амбулаторна карта и имунизационен паспорт

7. Здравна книжка

8. Свидетелство за съдимост

9. Венчално свидетелство / за семейните кандидати /

10. Молба до ректора на семинарията / попълва се по образец в канцеларията /

11. Автобиография / попълва се по образец в канцеларията /

12. 2 бр. снимки

 

До кандидатстване не се допускат второбрачни и разведени!

Кандидатите полагат следните приемни изпити:

 

1. Писмен изпит по Български език /преразказ, синтактичен и морфологичен разбор на изречение/;

2. Устен изпит по Св. история на Стария и Новия Завет - върху първата част от книгата "Нашата вяра" на Архимандрит Серафим;

3. Изпит по пеене за проверка на музикалния слух – гамата и една песен (желателно е да бъде църковна)

 

• Срок за подаване на документи – 04.07.2009 г.

• Приемните изпити ще се проведат на 04.07.2009 година (събота) от 9.00 ч.

в сградата на Софийската духовна семинария, пл. "Велчова завера" № 2.

• Резултатът от приемните изпити се обявява същия ден.

• Редовните ученици и курсисти живеят на пансион в семинарията и са на издръжка на Българската православна църква.

• Учениците заплащат всяка година фондова такса в размер на минималната работна заплата за страната, която внасят на две части в началото на всеки учебен срок.

• На изключените или доброволно напуснали фондовата такса не се възвръща, като допълнително се заплащат изразходваните за тяхното пребиваване средства.

• Приеите ученици следва да се явят в семинарията за настаняване на 13 септември 2009 (неделя) до 17.00 ч.

• Откриването на новата учебна година ще бъде на 14 септември 2009 (понеделник), с празнична св. Литургия, отслужена в семинарския храм "Св. Иван Рилски".

 

От Ректората

Озвучаване: Мариана Иванова

 

 

Аудио

Софийска духовна семинария "Св. Иван Рилски" - прием за учебната 2009/2010 г.

Файлове

« предишна новинаследваща новина »