ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

С Т А Н О В И Щ Е на Ловчанска света Митрополия относно произведения избор на кандидати за Патриаршеския престол

22 февруари 2013 13:55, Ловчанска митрополия
Ловчански митр. ГАВРИИЛ

До Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Кирил – Наместник-председател на Светия Синод

До Светия Синод на Българската православна църква

С Т А Н О В И Щ Е

От Ловчанска света Митрополия, представлявана от Ловчанския митрополит Гавриил

ОТНОСНО: Становището се депозира в изпълнение на препоръката на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Кирил – Наместник-председател на Светия Синод за изразяване на мнения от утвърдени специалисти по повдигнатите от него въпроси в особеното му мнение по решение от протокол №5/15.02.2013г. на Светия Синод

ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ КИРИЛ - НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД,

ВАШИ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВА - ЧЛЕНОВЕ НА СВЕТИЯ СИНОД,

След проучване на мненията, изразени от специалисти, оказващи помощ на Ловчанска света Митрополия и на някои други митрополии при формиране на решения по юридически и богословски въпроси, изразяваме следното становище относно изложеното в особеното мнение на Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, Наместник-председател на Светия Синод, по решение от протокол № 5/15.02.2013г. на Светия Синод:

Видно от съдържанието на особеното мнение, изразено от Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, по принцип не се оспорва извършеният избор на тримата Епархийски митрополити - кандидати за патриаршеския престол, но се счита, че не е “безспорно” и “окончателно” последното решение на Светия Синод, с което се приема, че са уставно избрани за кандидати за патриаршеския престол двамата митрополити, получили изискуемото се мнозинство от две трети (9 гласа) - Русенски митрополит Неофит на четвърти тур, и на осми тур – Ловчански митрополит Гавриил.

Мотивът да не се счита за “безспорен” и “окончателен” този избор е свързан с това, че след решението, с което се определя изборът на двамата митрополити, е следвало да се проведе отново тур на гласуване.

Считаме, че изразеното съмнение чрез особеното мнение на Негово Високопреосвещенство – Наместник-председателя на Светия Синод Варненски и Великопреславски митрополит Кирил в правилността на избора на Русенски митрополит Неофит и Ловчански митрополит Гавриил за кандидати за патриаршеския престол, се преодолява чрез няколко правила в Устава на Българската православна църква, както и чрез установените Правила на светата Православна църква, а именно:

1. Като имаме предвид изключителната важност и значимост на избора на кандидати за Патриаршеския престол, в случая е определящо, че е налице валидно решение, което е окончателно по смисъла на Устава, взето с необходимо мнозинство при спазване на всички процедурни правила. Съгласно чл. 69, ал. 2 от Устава на БПЦ: “Решенията на Светия Синод, ако не противоречат на догматите и каноните на светата Православна църква, са окончателни и задължителни за членовете, клирици и миряни, на Българската православна църква - Българска Патриаршия”.

2. Последната санкция на решенията на Светия Синод са догматите и каноните на светата Православна църква. Изследвайки съдържанието на решението и съобразявайки факта, че то е вписано в Кондиката на Светия Синод, като е подписано от всички митрополити, Ние считаме, че така проведеният избор на кандидати за Патриаршеския престол е съобразен и с правилата на Светата ни Православна църква. По-конкретно то е съобразено с част от отразеното в 6-то правило от Първия вселенски събор и други църковни правила.

3. Изключително важно е, че след взимане на решението, е извършено вписване на изложението за произведения избор в кондиката на Светия Синод, което е подписано от всички митрополити. Чрез това вписване е спазена нормата на чл. 45 ал. 4 от Устава на БПЦ-БП. Чрез него на практика с подписите на всички митрополити е препотвърден произведеният избор, и което е най-важно, чрез него е констатирана и обявена окончателността на избора, тъй като вписването по принцип има и оповестителен характер. Считаме, че чрез вписаното изложение се санират и окончателно утвърждават всички действия, проведени по избора на кандидатите за патриаршеския престол, тъй като то е волеизявление на всички митрополити за окончателността на избора, достигнало до знанието на народа Божий.

В заключение сме дълбоко убедени, че едно от големите достойнства на взетите решения, свързани с провеждането на Патриаршески избирателен църковен събор, е липсата на каквато и да било намеса и натиск от страна на светската власт.

Препоръчваме се на светите Ви молитви и оставаме на Ваше Високопреосвещенство в Христа брат и съслужител,

+ ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ

Виж 6-то правило на І Вселенски събор тук: http://bg-patriarshia.bg/index.php?file=universe_sum.xml#1

 

 

Снимки

Становище на Ловчанска митрополия - стр. 1Становище на Ловчанска митрополия - стр. 2
« предишна новинаследваща новина »